Bli volontärterapeut och stöd unga vuxna

1825

Bli volontärterapuet och stöd unga vuxna!

DELA

Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige. Antalet unga vuxna med psykiska besvär har fördubblats sedan 1980-talet. Många lider av psykisk ohälsa till följd av svåra händelser under barndomen och saknar en trygg vuxen i sitt liv för råd, stöd och vägledning. Vi ser även en växande existentiell ohälsa där många uttrycker brist känslor av mening, samhörighet och tilltro inför framtiden. Vårdköernas belastning är skyhög och unga vuxna får därför inte hjälp i tid.  

Så här kan vi inte ha det!  

Brinner du för unga vuxnas psykiska hälsa och har utbildning och erfarenhet av psykoterapi eller psykosocialt stöd? Då behövs du hos 1825!  

Stiftelsen 1825 arbetar med att främja unga vuxnas psykiska hälsa genom psykoterapi, psykosocialt stöd, kunskapsutveckling samt påverkansarbete. Verksamheten drivs helt utan offentligt stöd och därför bygger en stor del av vår stödverksamhet på ideella krafter så att vi kan göra skillnad för fler.  

Som volontär hos oss: 

 • Bidrar du direkt till att unga vuxna får en bättre psykisk hälsa genom individuella samtal.  
 • Arbetar du med din metod. Vår verksamhet har en integrativ miljö och vi välkomnar terapeuter med olika inriktningar. 
 • Utvecklar du dina terapeutiska färdigheter och breddar din kompetens.  
 • Erbjuder vi dig handledning varannan vecka av en handledarutbildad psykoterapeut 
 • Får du ett kollegialt sammanhang och träffar likasinnade. 
 • Får du bestämma behandlingstiden själv. Du är inte styrd av t.ex. regionens ramar utan det är din terapiform och den unga vuxnas behov som styr. 

Om uppdraget: 

 • Du åtar dig att ha minst två patient-timmar per vecka under minst ett år. 
 • Du erhåller handledning varannan vecka. Legitimerade terapeuter kan välja att avstå. 
 • Du behöver ha en psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1) och en akademisk examen eller eller vara legitimerad psykoterapeut/psykolog.  
 • Du behöver ha minst 25 timmar i egenterapi 

Du kan vara etablerad varsomhelst i landet. Om du arbetar i Stockholm kan du ta emot de unga i våra vackra terapirum i centrala Stockholm. Jobbar du utanför Stockholm kan du vara med i vår nystartade verksamhet där vi erbjuder terapi online för att nå fler unga vuxna i hela landet.  

Bli volontär idag! Var en del av förändringen, för ungas psykiska hälsa!  

Anmälan

Webbinarium: Varför mår de unga som de gör idag?

1825

Anmäl dig till vårt webbinarium den 23 November kl 18:00

DELA

Vad ligger bakom unga vuxnas psykiska ohälsa?
Vilka utmaningar står unga vuxna inför i dagens samhälle?
Vad krävs för att stärka unga vuxnas psykiska och existentiella hälsa?

Välkomna att lyssna på 1825:s live-sända webbinarium med Fredrik Livheim som är medicine doktor och psykolog och har forskat i 20 år på hur man kan hjälpa unga och vuxna att stärka sin psykiska hälsa och leva ett bra liv. Föreläsningen kommer att handla om kopplingarna mellan livsvillkor och psykisk hälsa, och varför unga vuxna sticker ut i självmordsstatistiken.

Ta del av presentationen som visades under webbinariet här

När

23 November kl 18:00-19:00.

Länk till webbinariet (zoom) fås via mail efter anmälan.

Om talaren

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog och medicine doktor. Han har doktorerat vid Karolinska Institutet på ACT-gruppbehandlingar för stress och psykisk ohälsa. ACT treatment for youth : a contextual behavioral approach 

Fredrik är också forsknings- och innehållsstrateg för den ideella stiftelsen 29 K och sitter i vetenskapliga rådet för stiftelsen Inner Development Goals. Båda dessa initiativ handlar om att definiera vilka psykologiska förmågor vi bör träna för att öka chanserna att både nå global hållbarhet och mänskligt välmående och sedan erbjuda verktyg för att träna dessa genom storskaliga, gemensamma projekt. 

Fredrik är också en internationellt erkänd ACT-trainer, han är även medförfattare till böcker och behandlingsmanualer om stress, de senaste är självhjälpsböckerna Tid att leva” samt The Mindfulness and Acceptance Workbook for Stress Reduction: Using Acceptance and Commitment Therapy to Manage Stress, Build Resilience, and Create the Life You Want. 

För vem?

För dig som möter eller ger stöd till unga vuxna och till exempel arbetar som terapeut, skolkurator eller fritidsledare, men alla som är intresserade är välkomna!

Länk till Zoom-webbinariet

Nu kan du anmäla dig till höstens samtalsgrupper

1825

Anmäl dig till höstens samtalsgrupper

DELA
Anmälan

Vill du också prata om psykisk hälsa, identitet, relationer och allt annat som rör livet?

Då är höstens samtalsgrupp för dig!

Digitalt eller på plats i Stockholm. 

Som ung vuxen kan man ofta känna sig vilsen och osäker. Ibland mår man inte heller så bra. I gruppen kommer vi bland annat prata om varför vi mår som vi mår, och vad man kan göra för att ta hand om sin psykiska hälsa. Tillsammans med en samtalsledare från 1825 så går vi igenom teman som identitet, känslor och relationer.

Gruppen passar dig som vill få:

 • bättre förståelse för dig själv
 • verktyg för att reglera känslor
 • samhörighet och gemenskap
 • ökad självacceptans och självmedkänsla
 • tydligare mål och riktning i livet

Att delta i gruppen är kostnadsfritt och vi kommer att träffas vid tio tillfällen under höstterminen. Du kan delta digitalt eller på plats i våra lokaler på Kungsholmen i Stockholm.  

Att delta digitalt är en perfekt möjlighet för dig som har svårt att ta dig till våra lokaler på plats.

Anmäl ditt intresse genom att klicka på knappen ANMÄLAN och svara på frågorna i formuläret.  

Citat från tidigare deltagare:

”Det var en relief när man insåg att de andra var likasinnade, att man inte var ensam i sitt tankesätt.”

”Skönt att så öppet få prata om sina problem med andra utan att känna sig som en börda.”

”Det har varit lärorikt, roligt och hjälpsamt. Man kände sig välkommen, kunde uttrycka vad man känner och har upplevt.”

”Att gå i gruppen har hjälpt mig att få perspektiv och nya sådana på ämnen jag vanligtvis inte pratar så mycket om, vilket verkligen hjälpt mig må bättre.”

 

Är du yrkesverksam och vill distribuera informationen på din arbetsplats? HÄR finns den i PDF-format för dig att ladda ner. Vill du sätta upp en affisch på din arbetsplats så finns HÄR en komplett affisch med QR-kod.


1825:s årsrapport 2022

1825:s årsrapport 2022

DELA

”Jag har varit så rädd över att ta studenten och börja ett nytt steg i mitt liv. Jag kan inte räkna alla gånger jag haft ångest- attacker över det. Men på senaste tiden har jag blivit mer och mer okej med tanken av att inte ha allting utplanerat.”

Citat av ung vuxen hos 1825

Unga vuxna befinner sig i en kritisk utvecklingsfas. Deras stödbehov är ofta komplexa och befinner sig i skärningspunkten mellan det psykologiska och sociala, och därmed mellan samhällets stuprör för stöd och insatser. På 1825 möter vi dagligen den psykiska ohälsa och utsatthet som växer bland dem, och som är kopplad till de särskilda utmaningar och påfrestningar de möter. Det är en tid som präglas av stora förändringar och uppbrott, att hitta sin väg och finna mening i livet samt skapa förutsättningar till hälsa, självständighet och trygghet. Den här processen har blivit svårare och mer utdragen, och med växande skillnader i livsvillkor är det allt fler som har svårt att ordna en egen bostad, etablera sig på arbetsmarknaden och bilda familj.

Med rätt stöd och förutsättningar kan alla unga vuxna, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, klara av de praktiska och emotionella påfrestningar som denna tid ofta innebär. Så ser det inte ut idag. De psykiska besvären och antalet självmord bland unga vuxna ökar. Samtidigt dras mycket av samhällets stödinsatser undan i samband med 18-årsdagen. Det stöd och den vård som står till buds räcker inte till. Vårdköerna är långa och de insatser som erbjuds är ofta otillräckliga. För den unge vuxne som saknar ett starkt stödsystem och goda förutsättningar i livet innebär brist på tillgång till rätt stöd en särskilt stor risk att fastna i en negativ spiral och en livslång resa av ohälsa och utanförskap.

Så här kan vi inte ha det. Stiftelsen 1825 finns för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Vår stödverksamhet utgörs av olika former av samtalsstöd och psykoterapi, individuellt liksom i grupp. Vi bedriver även kunskapsutveckling och påverkansarbete som syftar till att skapa större ringar på vattnet och göra skillnad på samhällsnivå. Vi baserar vårt arbete på kunskap och erfarenhet inom psykologi, psykosocialt arbete och psykoterapi, och insatserna anpassas efter de unga vuxnas behov.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu


Uppstart av Youth Advisory Board

1825

DELA

Under våren 2023 startades vår allra första Youth Advisory Board upp med målet att öka ungas inflytande och delaktighet i alla delar av vår organisation – för att unga vuxna ska få det stöd de behöver.

Vi är glada att ha med följande medlemmar i vårt Advisory Board:

Sarah Sallami

Sarah är 22 år och född och uppvuxen i Botkyrka. Hon har arbetat och engagerat sig inom den ideella sektorn sedan 2016 och arbetar idag på en demokratiplattform, samt samordnar Stiftelsen Mitt Alby. Hon har tidigare erfarenheter och kunskap inom områden som äldrevård, människor med funktionsvariationer, kriminalitet och riskzonsbeteende bland unga i utanförskap, både i storstaden och glesbygden. Sarah tror starkt på att stöd kommer i olika former, precis som människors olika behov. 

Hjärtefråga: Göra det enklare för människor i socialt utsatta områden att söka stöd, i synnerhet unga män med utländsk bakgrund – bryta machokulturen och könsstereotyperna som försvårar unga mäns psykiska lidande och skapar stigma kring att söka hjälp. 

My Petré

My är 24 år gammal från Helsingborg och har en kandidat i medie-och kommunikationsvetenskap med inriktning strategi, entreprenörskap och aktivism. My har lång erfarenhet av ungt engagemang, bland annat i hennes nuvarande roll som engagemangsutvecklare på Youth 2030 Movement, där hon fått möta tusentals ungdomar runt om i Sverige och tagit del av deras erfarenheter och utmaningar i vardagen. Genom workshopparna har hon samlat på sig kompetens om hur unga kan driva samskapande lösningar på olika problem. Detta är någonting hon nu vill förvalta genom rollen som advisory board medlem. 

Hjärtefråga: Ungdomsinflytande i allmänhet, i synnerhet för unga som står långt ifrån inflytande på grund av socioekonomiska parametrar, geografiska hinder och funktionsvariationer. 

Jonatan Lamy

Jonatan är 19 år gammal från Stockholm. I sin roll som vice ordförande för Sveriges Elevkårer får han arbeta med frågor kring psykisk ohälsa på policynivå. Jonathan är även utnämnd av regeringen till Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd där han ur ett elevperspektiv får ta ställning till hur skolan ska arbeta för barn och unga med särskilda behov. 

Hjärtefråga: Vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa och arbeta aktivt för att nå ut till och möta de grupper som verkligen behöver stöd och hjälp. Ge alla unga möjligheter att möta de besvär de kan ha i sin vardag!

Brendan R. Joseph

Brendan är 22 år och studerar läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Han har länge haft intresse för volontärarbete och fick upp ögonen för frågor kring psykisk ohälsa då han var verksam i Röda Korsets Ungdomsförbunds stödchatt Jourhavande Kompis. Idag är han bland annat ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala och vice förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Genom båda förbunden jobbar han med policy- och påverkansarbete, bland annat inom frågan om psykisk hälsa, men även antirasism och utbildning. Numera är han även förordnad som ersättande ledamot inom Barnrättsdelegationen vid Socialdepartementet.

Hjärtefråga: Sänka trösklarna och arbeta förebyggande med inriktning mot grupper i riskzon att erfara psykisk ohälsa, bland annat genom undervisning av psykisk ohälsa i skolan. 

Linnea Lidberg

Linnea är 25 år och studerar till socionom på Stockholms universitet med målsättning att bli kurator då hon brinner för skolelever och psykisk hälsa. Hon vill med sina livserfarenheter och kunskaper om socialt arbete från sin utbildning bidra till att driva arbetet för att främja psykisk hälsa och nå ut till fler unga vuxna i god tid. 

Hjärtefråga: Skapa tillgänglighet för skolelever att söka stöd i ett samhälle där skolan utbildar elever kring psykisk ohälsa – att flera elever får möjlighet till individuella samtal med skolkuratorer för främjandet av det psykiska välmåendet, såväl som det fysiska. 


Engagera dig hos oss

1825

DELA

Vi söker nu fler ideellt engagerade, läs mer om uppdragen nedan.

Volontärterapeut – Individuella samtal med unga vuxna

Vill du bidra till vår verksamhet för att öka den psykiska hälsan hos unga vuxna? Som volontärterapeut bedriver du psykoterapi eller kvalificerat samtalsstöd med unga som kämpar med att må bättre på olika sätt.

För dig boende i Stockholmsområdet:  För att vara engagerad hos oss behöver du vara legitimerad psykoterapeut/psykolog eller ha:

 • en akademisk examen eller motsvarande
 • genomförd grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)
 • minst 25 timmar i egenterapi

Läs mer om uppdraget som volontärterapeut i Stockholm i denna PDF  och fyll sedan i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig.

För dig boende utanför Stockholm: Vi letar nu legitimerade psykoterapeuter och psykologer för att bli volontärterapeut på distans via digitala samtal. Läs mer om uppdraget på distans i denna PDF och fyll sedan i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig. Är du inte legitimerad och vill engagera dig på annat vis? Läs mer om uppdraget som gruppledare nedan.

Gruppledare i samtalsgrupp

Har du erfarenhet av samtalsstöd eller arbete/engagemang med unga? Gillar du att träffa unga i grupp och prata om viktiga frågor som rör livet och psykisk hälsa? Vi letar nu gruppledare för både våra fysiska och digitala psykosociala samtalsgrupper. Som gruppledare får du utbildning i att hålla grupp, håller i kontakten med gruppens deltagare och leder samtalsträffarna vilka sker ca. 1 kväll/vecka under 7-10 veckor. Du anmäler ditt intresse genom att klicka här.

Andra typer av uppdrag

Är du intresserad av att bidra på andra sätt som volontär i vår verksamhet? Maila volontäransvarig.


Vi söker verksamhetssamordnare

1825

DELA

Vi söker nu en nyckelperson i vårt team, verksamhetssamordnare med ansvar för att utveckla och koordinera vår stödverksamhet. I befattningen ingår bland annat att koordinering och fortsatt utbyggnad av vår volontärverksamhet såsom genom kommunikation, marknadsförings- och partnerskapsbyggande insatser i syfte att rekrytera fler kvalificerade volontärer. Annonsen hittas som PDF här och finns även nedan.

 

Verksamhetssamordnare   

Om Stiftelsen 1825

Stiftelsen 1825 bildades 2019 och har som mål att minska den psykiska ohälsan i samhället hos unga med visionen att bidra till ett samhälle där alla unga som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor, så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv. Vi utgår från bästa tillgängliga kunskap och sätter de ungas behov och önskemål i centrum.

Vi möter unga vuxna 18–25 år i stöd och terapi på vår mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Varje vecka träffar vi ungefär 130 unga vuxna i vår stödverksamhet – både i psykoterapi och stödsamtal, individuellt och i grupp. En stor del av bemanningen i den öppna mottagningen utgörs av volontärer som genom sitt frivilligarbete ökar vår kapacitet och breddar vår kompetens. Alla volontärer är minst basutbildande i psykoterapi och 1825 ger möjlighet till träning och vidareutveckling av den terapeutiska förmågan.

Som idéburen aktör har vi frihet att vara innovativa och att ständigt utveckla vår verksamhet. Vår organisation är målstyrd med korta beslutsvägar och vi drivs av ett engagemang för att alla unga vuxna ska ges förutsättningar till psykisk hälsa och utveckling i livet. Vi tror på samarbete och samverkan och arbetar i partnerskap och nätverk där kunskap delas, byggs på och vidareutvecklas. Förutom vår stödverksamhet bedriver vi kunskapsutvecklings- och påverkansarbete, för att bidra till att främja unga vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande på samhällsnivå.

 

Befattningen

Verksamhetssamordnaren ansvarar för att utveckla och koordinera stödverksamheten som bygger på ideella krafter. I befattningen ingår bland annat att marknadsföra verksamheten och bygga strategiska partnerskap för att rekrytera fler kvalificerade volontärer som kan tillhandahålla psykosocialt stöd eller psykoterapi, samt att introducera dem till verksamheten. Som verksamhetssamordnare är du därmed en viktig ambassadör för verksamheten vilket förutsätter goda relationella och kommunikativa förmågor. Samordningen av stödverksamheten innefattar många olika moment samt sammanställning och uppföljning av data och verksamhetsmål, varför vi söker en strukturerad och noggrann person som är bekväm med att hantera flera parallella processer. Vi tror att du är en mångsidig, flexibel, självgående och initiativrik person som trivs med varierande arbetsuppgifter, av såväl strategisk, praktisk och administrativ art.

Tjänsten är på heltid under minst 12 månader och är en visstidsanställning för föräldraledighet.

 

Uppdraget

– Ansvara för att utveckla och samordna 1825:s stödverksamhet

– Koordinera och genomföra externa och interna kommunikationsinsatser och events

– Rekrytera, introducera, leda och motivera volontärer

– Följa upp och rapportera kapaciteten i stödverksamheten

 

Kompetens och kvalifikationer:

Du har en relevant högskoleutbildning. Arbetsuppgifterna är varierande så det är bra om du har bred kompetens och erfarenhet av:

– Projektledning och verksamhetsutveckling

– Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift

– Erfarenheter av organisering och/eller ledarskap inom idéburen sektor

– Kommunikations och informationsarbete samt it-kunskaper och god datorvana.

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • Frågor som rör psykisk hälsa eller psykosocialt arbete
 • Förändringsarbete
 • Hantering och rapportering av data
 • Kvantitativt och kvalitativt analysarbete

 

Det fasta teamet består av åtta personer och vi har i dagsläget ca 60 volontärer.

Vi strävar efter mångfald vad gäller könstillhörighet, etnicitet, ålder och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Verksamheten bedrivs i våra fina lokaler på Fleminggatan 113 och online, ute hos samarbetspartners och ibland mobilt. Vi arbetar främst dagtid, och ibland kvällstid vid exempelvis seminarier och utbildningar.

Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta vår generalsekreterare Dahlia Rezai: dahlia.rezai@1825.nu

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@1825.nu senast den 26 maj 2023. Vi intervjuar löpande.

Annonsen hittas som PDF här.


Gör praktik hos oss i höst - kommunikation och innehållsproduktion för sociala medier

1825

DELA

Vi söker nu en driven och innovativ praktikant som vill arbeta med vår kommunikation och innehållsproduktion för sociala medier under hösten 2023. Som praktikant hos oss blir du en viktig del av vår dagliga verksamhet och arbetae nära projektledare och generalsekreterare. Nedan finns en sammanfattad version av arbetsbeskrivningen och här finns den fulla versionen som pdf.

Uppdraget: 

Dina främsta arbetsuppgifter under kommer vara att stötta avdelningen i: 

 • interna och externa kommunikation såsom kunskapsspridning och opinionsbildning i sociala medier  
 • omvärldsbevakning inom psykisk hälsa 
 • att anordna events och seminarier 
 • verksamhetsutveckling som relaterar till projekt och volontärverksamheten 

Ytterligare uppgifter bestäms utifrån din profil och verksamhetens behov. 

Kvalifikationer: 

Du är intresserad av ungas psykiska hälsa och samhällsfrågor. Vi ser gärna att du har studerat kommunikation eller på andra sätt skaffat dig goda kunskaper i detta. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gillar att arbeta både i team och självständigt. 

Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet av: 

 • Producera och klippa rörligt material   
 • sociala medier 
 • foto 
 • skrivande  
 • civilsamhället/föreningslivet 
 • anordna olika typer av arrangemang 
 • grafisk design (Canva, inDesign, Photoshop) 

Teamet består av åtta anställda och ca 60 volontärer. Vi arbetar främst dagtid samt kväll några gånger per termin. Praktiken är obetald och pågår under höstterminen 2023. Vi ser gärna att du har möjlighet att göra praktik på heltid men är öppen för att diskutera andra lösningar, såsom deltidspraktik.    

Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@1825.nu senast den 8 maj 2023. Frågor om praktikplatsen besvaras av projektledare Sofia Jagbrant sofia.jagbrant@1825.nu eller 08 121 53 991. Mer information om 1825 finns på vår hemsida www.1825.nu 


Hyr samtalsrum hos oss

1825

DELA

Hyr samtalsrum hos oss på 1825! Vi sitter på Kungsholmen, i ljusa lokaler med högt i tak. Hyr du rum hos oss får du tillgång till väntrum, el, wi-fi, loungeplats med kök, kaffe och härliga kollegor. Du kan också hyra våra grupprum per timme eller heldag.

Just nu hyr vi ut rummet nedan (rum A) på heltid som är placerat i en lite mindre del med eget väntrum som i dagsläget delas enbart med en annan aktör. Vi hyr även ut rum B som är tillgängligt alla dagar förutom onsdagar.

Preliminärt pris för rum A:
1 dag i veckan (4 dagar i månaden): 2500kr
2 dagar i veckan (8 dagar i månaden): 4800kr
3 dagar i veckan (12 dagar i månaden): 6750kr
4 dagar i veckan (16 dagar i månaden): 8400kr
Heltid (inkl helgen): 10850kr 

För rum B som ej kan hyras på onsdagar:
4 dagar i veckan + helgen: 9300kr/månad

Obs: Om du endast är intresserad av att hyra rum dagtid (till 17.00) så kan du få ett kraftigt reducerat pris. 

Vid intresse, hör av dig till henrik.westin@1825.nu eller 072-402 56 29


Ansök om att vara med i 1825:s advisory board!

1825

DELA

Brinner du för alla ungas lika rättigheter och möjligheter till en bra start i livet, oavsett vem man är och var man kommer ifrån? 

Nu kan du som är ung vuxen och vill göra skillnad för unga vuxnas rättigheter, psykiska hälsa och välbefinnande ansöka om att vara med i 1825:s advisory board. Genom vårt advisory board vill vi höra din röst om viktiga frågor som rör vår verksamhet och om vad som behövs för att unga vuxna ska få det stöd de behöver. Detta kan handla om alltifrån vår gruppverksamhet till frågor som rör sociala medier.  

Uppdraget är ett år långt och innebär att du tillsammans med andra unga vuxna kommer träffas ungefär två gånger per termin på vår mottagning i Stockholm (och ev. digitalt). Beroende på ditt engagemang kommer det även finnas möjlighet att bidra löpande till 1825:s kunskapsutvecklings- och påverkansarbete. Uppdraget sker på ideell basis med men eventuella kostnader (såsom resor och mat) täcks av 1825. Längden på träffarna kan variera från några timmar till en halvdag och vi gör vårt yttersta för att hitta tider och datum som passar gruppens deltagare. 

Uppdraget ger värdefull erfarenhet om det civila samhället, psykisk hälsa, påverkansarbete samt ett livskraftigt nätverk för framtiden.  

Vi önskar att du ansöker innan den 2 april 2023 genom att skicka in din intresseanmälan här.