DELA

Stiftelsen 1825 är en idéburen och icke-vinstdrivande verksamhet vars syfte är att minska psykisk ohälsa bland unga vuxna, 18-25 år, på både individ- och samhällsnivå. Vi gör det genom psykoterapi, psykosocialt stöd, kunskapsutveckling och påverkansarbete. De unga vuxnas behov och preferenser är vår utgångspunkt och vi är starka förespråkare för mångfald gällande psykoterapeutiska metoder. Vår vision är ett samhälle som systematiskt förebygger psykisk ohälsa och där alla unga vuxna får det stöd och de insatser de behöver för att må bra, känna egenmakt och leva ett liv med välmående, trygghet och mening.

Vi har nyligen blivit beviljade medel för ett ettårigt projekt; ”Mottagningen för unga män – stöd för nära relationer”, och söker därför nu en projektledare med start 1 september.

Tjänsten är en projektanställning under perioden 1 september 2024 – 30 juni 2025 som omfattar 100%.

Om projektet

Projektet syftar till att hjälpa unga män att överkomma hinder i att skapa och vårda både vänskaps- och kärleksrelationer. Projektet kommer att inkludera utveckling av metodmaterial, individuella stödsamtal, stödgrupper och samverkan med andra aktörer som arbetar nära målgruppen. Projektledaren kommer att ha ett nära samarbete med en kommunikatör som arbetar med projektet på 50%.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ta fram projekt- och tidplan för projektets stöd- och samverkansdelar.
 • Arrangera och hålla i referensgrupp med unga män.
 • Utarbeta metodmaterial för individuella stödsamtal och stödgrupper, för unga män med fokus på att bibehålla och utveckla nära kärleks- och vänskapsrelationer.
 • Inom ramen för projektet erbjuda unga män psykosocialt stöd, individuellt eller i grupp.
 • Handleda volontärer som deltar i projektet.
 • Samverka med andra organisationer som träffar målgruppen för att lotsa unga män till vår stödverksamhet.
 • Ta fram och hålla föreläsningar digitalt riktade till unga män i syfte att sprida kunskap om att bibehålla och utveckla nära kärleks- och vänskapsrelationer.
 • Ta fram, boka in och hålla föreläsningar för yrkesverksamma som i sitt arbete träffar målgruppen.
 • Utvärdera projektet och planera för hur vi fortsatt kan arbeta med det metodmaterial, de föreläsningar och metoder för samverkan som tagits fram i projektet.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

 • Relevant högskoleutbildning, gärna inom samhällsvetenskap, socialt arbete, psykologi eller liknande
 • Erfarenhet av samtal och stöd med målgruppen unga vuxna, 18-25 år.
 • Minst 3 års erfarenhet av projektledning, gärna inom ideell sektor eller socialt arbete.
 • God kännedom om jämställdhetsfrågor och psykisk hälsa.
 • Erfarenhet av budgetering och ekonomisk rapportering.
 • God förmåga att kommunicera och samarbeta med olika målgrupper.
 • God organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Detta kan vi erbjuda dig

Hos 1825 får du möjlighet att göra avgörande skillnad för unga vuxnas psykiska hälsa och framtidsutsikter. Vi erbjuder en stimulerande och meningsfull arbetsmiljö i vackra lokaler på Fleminggatan i Stockholm. Här blir du del av ett team med kompetenta kollegor som alla delar ett brinnande engagemang för unga vuxnas psykiska hälsa och allas rätt till en god start i livet.

Tjänsten är en projektanställning på 100% från 1 september 2024 till 31 juli 2025.

Välkommen med din ansökan

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till projektledare@1825.nu senast den 7 augusti. Märk ansökan med ”Projektledare Jämställdhetsprojekt”. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi ser fram emot din ansökan!

Annonsen hittas som PDF här.

Ansök här

Sammanfattning

Stiftelsen 1825 söker en ny Projektledare till ettårigt jämställdhetsinitiativ.