DELA

Befattningen

Stiftelsen 1825 söker en Verksamhetschef med stark vilja att leda och utveckla en hel organisation professionella för att 1825 ska kunna bidra till förbättrad psykisk hälsa hos unga vuxna i Sverige.

I befattningen leder du 1825s dagliga verksamhet och säkerställer att verksamheten både utvecklas och når sina kvantitativa och kvalitativa mål. Dessa är främst relaterade till antal terapitimmar vi kan erbjuda, men också den bakomliggande struktur som krävs för ett  patientsäkert handhavande. Uppdraget innefattar även att utveckla användandet av etablerade mätverktyg. Det är viktigt att känna trygghet i uppgiften att leda och utveckla medarbetare och volontärer. 1825 är på jakt efter en mycket god ledare som är kvalitetsdriven och som med tydlighet och mognad i ledarskapet kan utveckla verksamheten.

Verksamhetschefen måste ha stark förankring i, och intresse för, det terapeutiska arbetet med fokus på behandlingsmetoder och dess relevans för unga vuxna. Lika viktigt är det att personen vi söker har ett tydligt entreprenöriellt förhållningssätt, där ordning och reda, intäktsstyrning och budget i balans är lika självklart som ett starkt engagemang att förbättra hjälpen i samhället till unga vuxna som mår psykiskt dåligt. Rätt kandidat delar grundarnas mission om att bidra till en bestående förbättring för att öka den psykiska hälsan för unga i samhället.

Verksamheten har ambitionen att snart kunna etablera sig i andra orter utanför Storstockholm varför erfarenhet från organisationer i tillväxt är en fördel. I rollen som verksamhetschef ingår därför att ta fram beslutsunderlag och genomförandeplan för en sådan expansion i samarbete med styrelsen.

Du kommer att få arbeta tillsammans med duktiga terapeuter, samt träffa några av Sveriges mest intressanta organisationer och personer inom psykisk ohälsa och samhällsutveckling. Befattningen är placerad i våra lokaler på Kungsholmen i Stockholm, och du kommer att rapportera till stiftelsens styrelse.

Verksamhetschefen för 1825 ansvarar för:

 • Att genomföra arbetet med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, budgetprocesser samt uppföljningar av dessa. Vidare ansvara för ekonomiskt utvecklingsarbete och analyser.
 • Planera arbetet och arbetsleda medarbetarna samt svara för verksamhetens utveckling så att 1825 ska kunna erbjuda hjälp till fler utanför Stockholm och runtom i landet.
 • Att organisationen följer gällande policys, lagar och förordningar.
 • Bidragsansökningar – ansvarig för att identifiera och söka bidrag från stiftelser, stat, region och kommun men också privata givare.
 • Arbetet med extern redovisningsbyrå.
 • Leda den löpande förvaltningen av organisationen inom ramen för fastställda budgetar, mål och riktlinjer.
 • Personalansvar för egna medarbetare men i lika hög grad rekrytera och säkerställa antal volontärterapeuter och integrera en helhet.
 • Att etablera och utveckla strategiska samarbeten med privat, offentlig och idéburen sektor.
 • Intern och extern kommunikation.

Kravprofil
Bakgrund och erfarenheter

 • Företagsekonomisk examen på universitets- eller högskolenivå för att kunna ta fullt ekonomiskt ansvar för en verksamhet alternativt akademisk examen i andra ämnen men dokumenterad erfarenhet av ekonomiskt ledningsansvar.
 • Socionom eller motsvarande människobehandlande utbildning är önskvärt.
 • Utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet från ledande befattningar med tyngdpunkt på daglig drift och teamwork mellan människor, gärna inom arbete i gränslandet mellan privat, ideell och offentlig sektor.
 • Intresse för och dokumenterad erfarenhet av personalansvar och ledarskap av grupper med flera olika professioner.
 • Erfarenhet av insamlingsarbete, strategiska partnerskap och av att förstå och navigera i den ideella verksamhetens finansiella förutsättningar.
 • Dokumenterade erfarenheter av tillväxt på nya marknader/orter.
 • God kommunikationsförmåga och kan anpassa den baserat på situation och mottagare.
 • Erfarenhet av upphandlingsförfarande inom offentlig eller ideell sektor är meriterande.

Personliga egenskaper

 • Ledare med förmågan att engagera och motivera ett team
 • Stort intresse av personalansvar och att se individer växa i sina roller
 • Strukturerad och organiserad, samt förmåga att prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
 • Analytisk – affärsmässig och resultatdriven.
 • Självgående med goda problemlösningsegenskaper och kunna ta initiativ samt fatta egna beslut.
 • God samarbetsförmåga, empatisk och prestigelös.
 • Genuint intresse för ungas utveckling och psykiska hälsa.
 • God social förmåga samt färdighet i att skapa och behålla goda relationer.
 • Goda kommunikativa egenskaper, i interna såväl som externa sammanhang.

Ansökan skickas till rekrytering@1825.nu. Skriv Verksamhetschef i rubriken. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är den 5 augusti 2024.

Annonsen hittas som PDF här.

Ansök här

Sammanfattning

Stiftelsen 1825 söker en ny Verksamhetschef