Nu kan du anmäla dig till höstens samtalsgrupper

Month: juni 2023

Anmäl dig till höstens samtalsgrupper

DELA
Anmälan

Vill du också prata om psykisk hälsa, identitet, relationer och allt annat som rör livet?

Då är höstens samtalsgrupp för dig!

Digitalt eller på plats i Stockholm. 

Som ung vuxen kan man ofta känna sig vilsen och osäker. Ibland mår man inte heller så bra. I gruppen kommer vi bland annat prata om varför vi mår som vi mår, och vad man kan göra för att ta hand om sin psykiska hälsa. Tillsammans med en samtalsledare från 1825 så går vi igenom teman som identitet, känslor och relationer.

Gruppen passar dig som vill få:

  • bättre förståelse för dig själv
  • verktyg för att reglera känslor
  • samhörighet och gemenskap
  • ökad självacceptans och självmedkänsla
  • tydligare mål och riktning i livet

Att delta i gruppen är kostnadsfritt och vi kommer att träffas vid tio tillfällen under höstterminen. Du kan delta digitalt eller på plats i våra lokaler på Kungsholmen i Stockholm.  

Att delta digitalt är en perfekt möjlighet för dig som har svårt att ta dig till våra lokaler på plats.

Anmäl ditt intresse genom att klicka på knappen ANMÄLAN och svara på frågorna i formuläret.  

Citat från tidigare deltagare:

”Det var en relief när man insåg att de andra var likasinnade, att man inte var ensam i sitt tankesätt.”

”Skönt att så öppet få prata om sina problem med andra utan att känna sig som en börda.”

”Det har varit lärorikt, roligt och hjälpsamt. Man kände sig välkommen, kunde uttrycka vad man känner och har upplevt.”

”Att gå i gruppen har hjälpt mig att få perspektiv och nya sådana på ämnen jag vanligtvis inte pratar så mycket om, vilket verkligen hjälpt mig må bättre.”

 

Är du yrkesverksam och vill distribuera informationen på din arbetsplats? HÄR finns den i PDF-format för dig att ladda ner. Vill du sätta upp en affisch på din arbetsplats så finns HÄR en komplett affisch med QR-kod.


1825:s årsrapport 2022

1825:s årsrapport 2022

DELA

”Jag har varit så rädd över att ta studenten och börja ett nytt steg i mitt liv. Jag kan inte räkna alla gånger jag haft ångest- attacker över det. Men på senaste tiden har jag blivit mer och mer okej med tanken av att inte ha allting utplanerat.”

Citat av ung vuxen hos 1825

Unga vuxna befinner sig i en kritisk utvecklingsfas. Deras stödbehov är ofta komplexa och befinner sig i skärningspunkten mellan det psykologiska och sociala, och därmed mellan samhällets stuprör för stöd och insatser. På 1825 möter vi dagligen den psykiska ohälsa och utsatthet som växer bland dem, och som är kopplad till de särskilda utmaningar och påfrestningar de möter. Det är en tid som präglas av stora förändringar och uppbrott, att hitta sin väg och finna mening i livet samt skapa förutsättningar till hälsa, självständighet och trygghet. Den här processen har blivit svårare och mer utdragen, och med växande skillnader i livsvillkor är det allt fler som har svårt att ordna en egen bostad, etablera sig på arbetsmarknaden och bilda familj.

Med rätt stöd och förutsättningar kan alla unga vuxna, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, klara av de praktiska och emotionella påfrestningar som denna tid ofta innebär. Så ser det inte ut idag. De psykiska besvären och antalet självmord bland unga vuxna ökar. Samtidigt dras mycket av samhällets stödinsatser undan i samband med 18-årsdagen. Det stöd och den vård som står till buds räcker inte till. Vårdköerna är långa och de insatser som erbjuds är ofta otillräckliga. För den unge vuxne som saknar ett starkt stödsystem och goda förutsättningar i livet innebär brist på tillgång till rätt stöd en särskilt stor risk att fastna i en negativ spiral och en livslång resa av ohälsa och utanförskap.

Så här kan vi inte ha det. Stiftelsen 1825 finns för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Vår stödverksamhet utgörs av olika former av samtalsstöd och psykoterapi, individuellt liksom i grupp. Vi bedriver även kunskapsutveckling och påverkansarbete som syftar till att skapa större ringar på vattnet och göra skillnad på samhällsnivå. Vi baserar vårt arbete på kunskap och erfarenhet inom psykologi, psykosocialt arbete och psykoterapi, och insatserna anpassas efter de unga vuxnas behov.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu


Uppstart av Youth Advisory Board

Month: juni 2023

DELA

Under våren 2023 startades vår allra första Youth Advisory Board upp med målet att öka ungas inflytande och delaktighet i alla delar av vår organisation – för att unga vuxna ska få det stöd de behöver.

Vi är glada att ha med följande medlemmar i vårt Advisory Board:

Sarah Sallami

Sarah är 22 år och född och uppvuxen i Botkyrka. Hon har arbetat och engagerat sig inom den ideella sektorn sedan 2016 och arbetar idag på en demokratiplattform, samt samordnar Stiftelsen Mitt Alby. Hon har tidigare erfarenheter och kunskap inom områden som äldrevård, människor med funktionsvariationer, kriminalitet och riskzonsbeteende bland unga i utanförskap, både i storstaden och glesbygden. Sarah tror starkt på att stöd kommer i olika former, precis som människors olika behov. 

Hjärtefråga: Göra det enklare för människor i socialt utsatta områden att söka stöd, i synnerhet unga män med utländsk bakgrund – bryta machokulturen och könsstereotyperna som försvårar unga mäns psykiska lidande och skapar stigma kring att söka hjälp. 

My Petré

My är 24 år gammal från Helsingborg och har en kandidat i medie-och kommunikationsvetenskap med inriktning strategi, entreprenörskap och aktivism. My har lång erfarenhet av ungt engagemang, bland annat i hennes nuvarande roll som engagemangsutvecklare på Youth 2030 Movement, där hon fått möta tusentals ungdomar runt om i Sverige och tagit del av deras erfarenheter och utmaningar i vardagen. Genom workshopparna har hon samlat på sig kompetens om hur unga kan driva samskapande lösningar på olika problem. Detta är någonting hon nu vill förvalta genom rollen som advisory board medlem. 

Hjärtefråga: Ungdomsinflytande i allmänhet, i synnerhet för unga som står långt ifrån inflytande på grund av socioekonomiska parametrar, geografiska hinder och funktionsvariationer. 

Jonatan Lamy

Jonatan är 19 år gammal från Stockholm. I sin roll som vice ordförande för Sveriges Elevkårer får han arbeta med frågor kring psykisk ohälsa på policynivå. Jonathan är även utnämnd av regeringen till Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd där han ur ett elevperspektiv får ta ställning till hur skolan ska arbeta för barn och unga med särskilda behov. 

Hjärtefråga: Vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa och arbeta aktivt för att nå ut till och möta de grupper som verkligen behöver stöd och hjälp. Ge alla unga möjligheter att möta de besvär de kan ha i sin vardag!

Brendan R. Joseph

Brendan är 22 år och studerar läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Han har länge haft intresse för volontärarbete och fick upp ögonen för frågor kring psykisk ohälsa då han var verksam i Röda Korsets Ungdomsförbunds stödchatt Jourhavande Kompis. Idag är han bland annat ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala och vice förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Genom båda förbunden jobbar han med policy- och påverkansarbete, bland annat inom frågan om psykisk hälsa, men även antirasism och utbildning. Numera är han även förordnad som ersättande ledamot inom Barnrättsdelegationen vid Socialdepartementet.

Hjärtefråga: Sänka trösklarna och arbeta förebyggande med inriktning mot grupper i riskzon att erfara psykisk ohälsa, bland annat genom undervisning av psykisk ohälsa i skolan. 

Linnea Lidberg

Linnea är 25 år och studerar till socionom på Stockholms universitet med målsättning att bli kurator då hon brinner för skolelever och psykisk hälsa. Hon vill med sina livserfarenheter och kunskaper om socialt arbete från sin utbildning bidra till att driva arbetet för att främja psykisk hälsa och nå ut till fler unga vuxna i god tid. 

Hjärtefråga: Skapa tillgänglighet för skolelever att söka stöd i ett samhälle där skolan utbildar elever kring psykisk ohälsa – att flera elever får möjlighet till individuella samtal med skolkuratorer för främjandet av det psykiska välmåendet, såväl som det fysiska. 


Engagera dig hos oss

Month: juni 2023

DELA

Vi söker nu fler ideellt engagerade, läs mer om uppdragen nedan.

Volontärterapeut – Individuella samtal med unga vuxna

Vill du bidra till vår verksamhet för att öka den psykiska hälsan hos unga vuxna? Som volontärterapeut bedriver du psykoterapi eller kvalificerat samtalsstöd med unga som kämpar med att må bättre på olika sätt.

För dig boende i Stockholmsområdet:  För att vara engagerad hos oss behöver du vara legitimerad psykoterapeut/psykolog eller ha:

  • en akademisk examen eller motsvarande
  • genomförd grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)
  • minst 25 timmar i egenterapi

Läs mer om uppdraget som volontärterapeut i Stockholm i denna PDF  och fyll sedan i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig.

För dig boende utanför Stockholm: Vi letar nu legitimerade psykoterapeuter och psykologer för att bli volontärterapeut på distans via digitala samtal. Läs mer om uppdraget på distans i denna PDF och fyll sedan i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig. Är du inte legitimerad och vill engagera dig på annat vis? Läs mer om uppdraget som gruppledare nedan.

Gruppledare i samtalsgrupp

Har du erfarenhet av samtalsstöd eller arbete/engagemang med unga? Gillar du att träffa unga i grupp och prata om viktiga frågor som rör livet och psykisk hälsa? Vi letar nu gruppledare för både våra fysiska och digitala psykosociala samtalsgrupper. Som gruppledare får du utbildning i att hålla grupp, håller i kontakten med gruppens deltagare och leder samtalsträffarna vilka sker ca. 1 kväll/vecka under 7-10 veckor. Du anmäler ditt intresse genom att klicka här.

Andra typer av uppdrag

Är du intresserad av att bidra på andra sätt som volontär i vår verksamhet? Maila volontäransvarig.