Bemötande och relation i fokus

På 1825 – Terapicenter för unga vuxna utformar vi behandlingen tillsammans med den unga vuxna.  Vid vår mottagning erbjuder vi samtalsstöd i en inbjudande miljö där bemötande och relation står i centrum. Vi erbjuder även terapi digitalt. Vårt terapeutiska förhållningssätt är integrativt och för oss är den terapeutiska alliansen viktigare än terapimetod. Terapeut och insats matchas utifrån patientens behov och vi utvärderar vad som fungerar både för den enskilde individen och för unga vuxna som grupp. Hos oss är samtalskontakten inte begränsad till ett visst antal tillfällen. Vi avslutar i samförstånd med den unga när målet med terapin är uppfyllt.

Vår modell

Vårt arbete på individnivå ger kunskap och skalbarhet på grupp- och samhällsnivå. Läs gärna vår årsrapport här.

Projekt och samarbeten

Genom vårt arbete i partnerskap med organisationer som möter unga i deras vardag når vi grupper som inte själva skulle sökt upp oss. Vi samarbetar just nu med flera aktörer som hänvisar till vår terapimottagning, bland annat Stockholms och Uppsalas stadsmissioner, Project Playground och Tjejzonen. Inom ramen för vår mottagning för unga män samarbetar vi med Föreningen MÄN och deras Samtalsmottagning för ett liv fritt från våld.

Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp för dig på gymnasiet

Vi driver projektet ”Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp” med hjälp av finansiellt stöd från H.M. Drottningens stiftelse Care about the Children. Genom projektet vill vi underlätta steget ut i vuxenlivet för unga vuxna i åldern 16-19 år. Detta då det innebär en ny fas att ta studenten och för många ett steg ut i en mer osäker tillvaro. Genom gruppsamtal i partnerskap med ideella organisationer och gymnasieskolor stärker vi ungas förmåga att uttrycka känslor, minska självkritik och öka självmedkänsla. Vår metod grundar sig på affektteori, teorin om salutogenes samt erfarenhetsbaserad kunskap av arbete med stödgrupper i Sverige och Norden sedan slutet av 1980-talet.

Vanliga frågor och svar

Vår mottagning är fortsatt öppen, men vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi erbjuder videosamtal, prata med din terapeut om hur du vill träffas. Vid sent återbud pga förkylningssymptom eller sjukdom tar vi inte ut någon avgift just nu. Mer information om coronaviruset hittar du på Vårdguiden:
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

Vad är psykisk ohälsa? När ska man söka hjälp? Vilken hjälp finns? Vilken hjälp behöver jag? Det finns många frågor kring psykisk hälsa och ohälsa. På 1177 Vårdguiden hittar du information och svar på de vanligaste.

Om psykisk hälsa och ohälsa
Om psykoterapi och psykoterapiformer

Våra utbildade terapeuter erbjuder psykoterapi på dina villkor. På kort sikt arbetar vi för att du ska må bättre och orka med en jobbig vardag. På lång sikt är målet att du ska hitta ditt sätt att leva och bli självständig.

Terapimottagningen 1825 erbjuder individuella terapier och gruppterapier.

Hos oss är relationen mellan dig och din psykoterapeut viktig. Psykoterapierna kan vara korta eller långa. Det vanligaste är att man träffar sin terapeut en gång per vecka. Det är du som går i terapi som beskriver hur du mår och hur du har det. Tillsammans med din terapeut utforskar du känslor, tankar, behov och hur din egen livsberättelse påverkar ditt liv.

För att få terapi hos oss behöver du ringa oss under vår telefontid. Du behöver ingen remiss och betalar bara en mycket låg avgift. Vi gör en intervju med dig över telefon i samband med att du ringer till oss. Om du vill kommer vi sedan att ta kontakt med dig så fort en av våra terapeuter har en tid att erbjuda. Obs! Vi är ingen akutmottagning utan hänvisar då till andra med akutansvar. Är du under 18 år  kontakta BUP på www.bup.se. Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatrimottagning som finns i din region. Ring alltid 112 vid akut nödläge.

Vi som arbetar på 1825 är leg psykoterapeuter eller grundutbildade terapeuter. Några av oss är anställda, andra arbetar som volontärer. Sammanlagt är vi fler än 40 psykoterapeuter.

Mottagningen 1825 ligger på Fleminggatan 113 på Kungsholmen, Stockholm. Närmsta T-banestation är Fridhemsplan där både gröna och blåa linjen stannar. Det går också många bussar till Fridhemsplan.

Hitta hit

Om vi inte har lediga tider eller om du inte tror att vi är en mottagning för dig hänvisar vi till 1177 (se: om psykoterapi och psykoterapiformer). På Hälsocentraler, ungdomsmottagningar och unga vuxna mottagningar brukar man också kunna få samtalsstöd.

1825 är ingen akutmottagning. Om du behöver akut hjälp hänvisar vi dig som inte fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning. På kvällar, nätter och helger kontaktar du BUP:s akutmottagning, för mer information se www.bup.se.

Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatri-mottagning som finns i din region eller ring 112.

1825 hette tidigare Ung Hälsa och drevs av Stockholms Stadsmission. I oktober 2019 tog den nybildade stiftelsen Young Solidarity Foundation över från Stockholms Stadsmission och Ung Hälsa bytte namn till 1825.

Young Solidarity Foundation är en ideell fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen driver 1825. Parallellt med det kliniska arbetet är opinionsbildning med syfte att minska den psykiska ohälsan bland unga centralt. Stiftelsen välkomnar samarbete och bidrag från privatpersoner, företag och organisationer som vill påskynda utvecklingen.

1825 har, förutom att erbjuda unga vuxna psykoterapi, stöd och krissamtal, också som mål att bedriva ett aktivt påverkansarbete för att medverka till att förändra och skapa nya strukturer så att det stöd och den behandling som erbjuds unga vuxna leder till ökad psykisk hälsa. För att åstadkomma det behövs en ny strategi för arbetet med psykisk hälsa hos unga, både på nationell och regional nivå. I det arbetet behöver vi vara många! Kontakta oss gärna för att samarbeta, info@1825.nu.

För att bli volontär hos oss behöver du ha en akademisk examen och minst en genomförd basutbildning som innehåller psykodynamisk teori och praktik. Eller vara legitimerad psykoterapeut. Är du intresserad av att arbeta som volontär terapeut med individual terapi eller med grupper ansök här.

Lediga jobb

1825 söker nu en generalsekreterare och får hjälp av Novare i denna rekrytering. Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här

Vi är en liten organisation med höga ambitioner, så följ gärna oss på Linkedin för att direkt se när vi behöver bli fler.