Bli ideellt engagerad

Bli en viktig del av vår verksamhet!Som ideellt engagerad hos 1825 välkomnas du in i ett teamsom gör skillnad för unga vuxna i behov av stöd.

Läs mer

Stöd och terapi på unga villkor

Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Vi har en öppen samtals- och terapimottagning dit du som är 18-25 år och upplever ett behov av stöd kan komma utan remiss. Vi arbetar även med kunskapsutveckling och påverkan för att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd och behandling på unga villkor. 

Läs mer om 1825

Vad vi erbjuder

Individuell samtalshjälp

Vi erbjuder psykoterapi och psykosocialt samtalsstöd som utgår från dina behov. Du kommer tillsammans med din terapeut överens om en målsättning och samtalsserien kan pågå under en avgränsad period eller en längre tid. Vanligt är att träffas en gång per vecka, antingen på vår mottagning eller digitalt. Du är välkommen att söka hjälp hos oss oavsett var i Sverige du bor.

Samtalsgrupper

I våra samtalsgrupper får du kunskap om psykisk hälsa och verktyg för att hantera svåra känslor. Du lär dig hur du kan ta hand om dig på bästa sätt och stärka ditt psykiska välbefinnande. Träffarna utgår från teman så som självmedkänsla, identitet, relationer och framtiden. I gruppen kan du dela tankar och känslor med andra och prova övningar som hjälper dig att hantera stress och oro. Vi har fysiska grupper i Stockholm men även digitala som är öppna för alla oavsett bostadsort.

Mottagning för unga män

En del av vår verksamhet vänder sig särskilt till dig som identifierar dig som kille. På vår mottagning för unga män får du samtal och psykoterapi, individuellt eller i grupp, med en manlig terapeut om du så önskar. 

Läs mer om vad vi erbjuder
Några av våra sponsorer och samarbetspartners