Terapi på unga villkor

1825 – Terapicenter för unga vuxna arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Vi har en öppen terapimottagning dit du som är 18-25 år och upplever ett behov av stöd kan komma utan remiss. Vi arbetar även med kunskapsutveckling och påverkan för att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd och behandling på unga villkor.

Läs mer om 1825

Vad vi erbjuder

Psykoterapi och samtal

Vi erbjuder individuella terapier, gruppsykoterapier och psykodrama. Terapierna kan vara korta eller långa, vanligt är att träffas en gång per vecka.

Mottagning för unga män

En del av vår verksamhet vänder sig särskilt till dig som identifierar dig som kille och föredrar en mottagning för bara killar.

Vägledning till stöd

Ibland kan det behövas annan hjälp än den som vi kan erbjuda. Då kan vi vägleda dig till den hjälpinsats som du behöver för att må bättre.

Läs mer om vad vi erbjuder
Några av våra sponsorer och samarbetspartners