Engagera dig ideellt

Bli en viktig del av vår verksamhet! Som ideellt engagerad hos 1825 välkomnas du in i ett team som gör skillnad för unga vuxna i behov av stöd.

Läs mer

Stöd och terapi på ungas villkor

Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna, på både individ- och samhällsnivå. Vi har en samtals- och terapimottagning dit du som är 18-25 år och upplever ett behov av stöd kan komma utan remiss. Vi arbetar även med kunskapsutveckling och påverkansarbete, för att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd och behandling på sina villkor. 

Läs mer om 1825

Vad vi erbjuder

Individuella samtal

Vi erbjuder psykoterapi och psykosocialt samtalsstöd som utgår från dina behov. Du kommer tillsammans med din psykoterapeut eller samtalsledare överens om en målsättning för samtalen, vilka kan pågå under en avgränsad period eller en längre tid. Vanligt är att träffas en gång per vecka, antingen på vår mottagning i Stockholm eller digitalt. Du är välkommen att söka hjälp hos oss oavsett var i Sverige du bor.

Samtalsgrupper

Gemensamt för våra olika stödgrupper och psykoterapigrupper är att du får kunskap om psykisk hälsa och verktyg för att hantera känslor. Du lär dig hur du kan ta hand om dig på bästa sätt och stärka ditt psykiska välbefinnande. Träffarna utgår ofta från teman så som självmedkänsla, identitet, relationer eller framtiden. I gruppen kan du dela tankar och känslor med andra och prova övningar som hjälper dig att hantera stress och oro. Vi har fysiska grupper i Stockholm men även digitala som är öppna för alla oavsett bostadsort.

Mottagning för unga män

En del av vår verksamhet vänder sig särskilt till dig som identifierar dig som kille. På vår mottagning för unga män får du stödsamtal eller psykoterapi, individuellt eller i grupp, med en manlig terapeut om du så önskar. 

Läs mer om vad vi erbjuder
Några av våra sponsorer och samarbetspartners