Vill du bli volontärterapeut?

1825 arbetar för att utöka kapaciteten och kunna ta emot flera unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. I det arbetet är modellen med volontära terapeuter mycket värdefull.

Vill du bidra till att erbjuda unga vuxna terapeutiskt stöd och till att förbättra möjligheten för unga vuxna att få adekvat hjälp är du välkommen till oss. Både om du är legitimerad psykoterapeut eller basutbildad. För att bli volontär behöver du ha en akademisk examen och minst en genomförd basutbildning i psykoterapi, gärna med psykodynamisk inriktning eller vara legitimerad psykoterapeut. Är du intresserad och vill veta mer så mejla till vår volontäransvariga Sofia Jagbrant.

Maila Sofia

Samarbeten och partnerskap

För att åstadkomma förändring inom arbetet med psykisk hälsa hos unga krävs en ny strategi, både på nationell och regional nivå. I det arbetet behöver vi vara många och vi välkomnar samarbeten. Har du tankar kring detta hör av dig till Lovisa Kim, Verksamhetschef.

Skänk en gåva

Den psykiska ohälsan hos gruppen unga vuxna mellan 18 och 25 år har ökat kraftigt och många får inte den hjälp som de behöver. Det finns ett stort behov av både ökad tillgänglighet och möjlighet att erbjuda olika former av terapi utifrån den unga vuxnas villkor.

Vet du redan nu att du vill bidra, använd vårt bankgironummer: 5388-3146, märk din gåva med 1825.

Tack för ditt bidrag!