Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige. Andelen som mår dåligt har ökat i denna grupp med 79 procent under de senaste 10 åren. Glappet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i kombination med ett begränsat utbud av stödformer innebär att unga vuxna inte får den hjälp de behöver. Ungas psykiska ohälsa är ett av våra största samhällsproblem och behovet av förändring är akut, både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Bemötande och relation i fokus

På 1825 utformar vi insatserna tillsammans med den unga vuxna. Hos oss erbjuds samtalsstöd i en inbjudande miljö där bemötande och relation står i centrum. Vi erbjuder även terapi och stöd digitalt. Vårt terapeutiska förhållningssätt är integrativt och för oss är den terapeutiska alliansen viktigare än terapimetod. Terapeut och insats matchas utifrån klientens behov och vi utvärderar vad som fungerar både för den enskilde individen och för unga vuxna som grupp. Hos oss är samtalskontakten inte begränsad till ett visst antal tillfällen. Vi avslutar i samförstånd med den unga när målet med insatsen är uppfyllt.

Vår modell

Vårt arbete på individnivå ger kunskap och skalbarhet på grupp- och samhällsnivå. Läs gärna vår årsrapport här.

Projekt och samarbeten

Under år 2023 genomför vi projektet Generation Resiliens finansierat av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care About the Children vilket är en uppföljning på projektet ”Äntligen IRL! Viktiga samtal i grupp”. I projektet anordnar vi samtalsgrupper för unga, genomför kompetenshöjande webbinarier för professionella och utvecklar vårt samtalsgruppmaterial.

Genom vårt arbete i partnerskap med organisationer som möter unga i deras vardag når vi grupper som inte själva skulle sökt upp oss. Vi har samarbete och partnerskap med flera aktörer som hänvisar till vår verksamhet, bland annat Stockholms Stadsmission och Maskrosbarn. Inom ramen för vår mottagning för unga män samarbetar vi också med Föreningen MÄN och deras samtalsmottagning för killar.  

Vanliga frågor och svar

Vad är psykisk ohälsa? När ska man söka hjälp? Vilken hjälp finns? Vilken hjälp behöver jag? Det finns många frågor kring psykisk hälsa och ohälsa. På 1177 Vårdguiden hittar du information och svar på de vanligaste.

Om psykisk hälsa och ohälsa
Om psykoterapi och psykoterapiformer

Våra utbildade terapeuter erbjuder psykoterapi och kvalificerat samtalsstöd på dina villkor. På kort sikt arbetar vi för att du ska må bättre och orka med en jobbig vardag. På lång sikt är målet att du ska hitta ditt sätt att leva och bli självständig. 

Hos oss är relationen mellan dig och din terapeut viktig. Samtalskontakten kan vara kort eller lång. Det vanligaste är att man träffar sin terapeut en gång per vecka. Det är du som går i samtal som beskriver hur du mår och hur du har det. Tillsammans med din terapeut utforskar du känslor, tankar, behov och hur din egen livsberättelse påverkar ditt liv. 

För att få terapi hos oss behöver du bara ringa oss. Du behöver ingen remiss och betalar bara en mycket låg avgift, 150 kr. Har du det svårt ekonomiskt just nu har du möjlighet att bli helt avgiftsbefriad. Vi gör en intervju med dig över telefon i samband med att du ringer till oss. Om vi anser att vi kan hjälpa dig kommer du ställas på vår väntelista och bli kontaktad så fort en av våra terapeuter har en tid att erbjuda.  

Vi är ingen akutmottagning utan hänvisar då till andra med akutansvar. Är du under 18 år  kontakta BUP på www.bup.se. Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatrimottagning som finns i din region. Ring alltid 112 vid akut nödläge. 

Alla som arbetar med samtal på 1825 har en grundutbildning i psykoterapi och en del av oss är också leg. psykoterapeuter och leg. psykologer. Några av oss är anställda medan andra arbetar som volontärer. Sammanlagt är vi fler än 60 terapeuter. 

Mottagningen 1825 ligger på Fleminggatan 113 på Kungsholmen, Stockholm. Närmsta T-banestation är Fridhemsplan där både gröna och blåa linjen stannar. Det går också många bussar till Fridhemsplan.

Hitta hit

Om vi inte har lediga tider eller om du inte tror att vi är en mottagning för dig hänvisar vi till 1177 (se: om psykoterapi och psykoterapiformer). På vårdcentraler, ungdomsmottagningar och unga vuxna mottagningar brukar man också kunna få samtalsstöd. 

1825 är ingen akutmottagning. Om du behöver akut hjälp hänvisar vi dig som inte fyllt 18 år på dagtid till närmaste BUP-mottagning. På kvällar, nätter och helger kontaktar du BUP:s akutmottagning, för mer information se www.bup.se. 

Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den psykiatriska akutmottagning som finns i din region eller nödnumret 112. 

1825 hette tidigare Ung Hälsa och drevs av Stockholms Stadsmission. I oktober 2019 tog den nybildade stiftelsen Young Solidarity Foundation över verksamheten och Ung Hälsa bytte namn till 1825. Young Solidarity Foundation bytte år 2022 namn till Stiftelsen 1825. 

Stiftelsen 1825 är en ideell fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen driver 1825 – Terapicenter för unga vuxna. Parallellt med det kliniska arbetet är opinionsbildning med syfte att minska den psykiska ohälsan bland unga centralt. Stiftelsen välkomnar samarbete och bidrag från privatpersoner, företag och organisationer som vill påskynda utvecklingen. 

1825 har, förutom att erbjuda unga vuxna psykoterapi, kvalificerat samtalsstöd och krissamtal, också som mål att bedriva ett aktivt påverkansarbete för ungas psykisk hälsa. För att åstadkomma det behövs en ny strategi för arbetet med psykisk hälsa hos unga, både på nationell och regional nivå. I det arbetet behöver vi vara många! Kontakta oss gärna för att samarbeta, info@1825.nu 

Det är möjligt att bli både volontärterapeut för individuella samtal samt gruppledare hos oss. Är du intresserad av att engagera kan du läsa mer om det här. 

Lediga jobb

Just nu letar vi efter verksamhetsutvecklare. Läs mer här.

Vi är en liten organisation med höga ambitioner, så följ gärna oss på Linkedin och Facebook för att direkt se när vi behöver bli fler.