Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige. Andelen i denna grupp som mår dåligt har ökat med 79 procent under de senaste 10 åren. Glappet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, i kombination med ett begränsat utbud av stödformer innebär att unga vuxna inte får den hjälp de behöver. Ungas psykiska ohälsa är ett av våra största samhällsproblem och behovet av förändring är akut, både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Bemötande och relation i fokus

På 1825 utformar vi insatserna tillsammans med den unga vuxna. Hos oss erbjuds samtalsstöd i en inbjudande miljö där bemötande och relation står i centrum. Vi erbjuder även psykoterapi och psykosocialt stöd digitalt. Vårt förhållningssätt är integrativt och för oss är alliansen viktigare än val av metod. Den unga vuxnas önskemål och behov är det som styr val av insats och vi utvärderar vad som fungerar både för den enskilde individen och för unga vuxna som grupp. Hos oss är samtalskontakten inte begränsad till ett visst antal tillfällen. Vi avslutar i samförstånd med den unga, när målet med insatsen är uppfyllt.

Vår modell

Vårt arbete på individnivå ger kunskap och skalbarhet på grupp- och samhällsnivå. Läs gärna vår senaste årsrapport här.

Projekt och samarbeten

Under 2023 genomförde vi projektet Generation Resiliens finansierat av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care About the Children vilket är en uppföljning på projektet ”Äntligen IRL! Viktiga samtal i grupp”. I projektet anordnade vi samtalsgrupper för unga, genomför de kompetenshöjande webbinarier för professionella och utvecklade vårt samtalsgruppmaterial.

Genom vårt arbete i partnerskap med organisationer som möter unga i deras vardag når vi grupper som inte själva skulle sökt upp oss. Vi har samarbete och partnerskap med flera aktörer som hänvisar till vår verksamhet, bland annat Stockholms Stadsmission och Maskrosbarn. Inom ramen för vår mottagning för unga män samarbetar vi också med Föreningen MÄN och deras samtalsmottagning för killar.  

Vanliga frågor och svar

Vad är psykisk ohälsa? När ska man söka hjälp? Vilken hjälp finns? Vilken hjälp behöver jag? Det finns många frågor kring psykisk hälsa och ohälsa. På 1177 Vårdguiden hittar du information och svar på de vanligaste.

Om psykisk hälsa och ohälsaOm psykoterapi och psykoterapiformer

Psykoterapi och psykosocialt stöd har flera likheter, men också vissa skillnader. Både psykoterapi och psykosocialt stöd kan ske genom individuella samtal eller som gruppsamtal, med fokus på att förbättra en persons psykiska mående. Generellt kan sägas att psykoterapi fokuserar mer på intrapsykiska processer, såsom tankar och känslor, medan psykosocialt stöd fokuserar mer på livssituationen och yttre problem. Exempel på psykoterapi är individuella terapisamtal och gruppterapi medan exempel på psykosocialt stöd är individuella stödsamtal, stödgrupper eller andra aktiviteter som syftar till att direkt eller i förlängningen öka det psykiska välbefinnandet eller förebygga psykisk ohälsa. 

Då psykoterapi räknas som vård och behandling står dessa insatser under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Psykosocialt stöd räknas inte som vård och behandling och står därmed inte under tillsyn av IVO. 

Du som söker till oss behöver inte själv veta vilken typ av samtal du vill gå i, det kan vi hjälpa dig med.

Våra kvalificerade volontärer erbjuder psykoterapi eller kvalificerat samtalsstöd på dina villkor. På kort sikt arbetar vi för att du ska må bättre och orka med en jobbig vardag. På lång sikt är målet att du ska hitta ditt sätt att leva och bli självständig. 

Hos oss är relationen mellan dig och din psykoterapeut eller samtalsledare viktig. Samtalskontakten kan vara kort eller lång. Det vanligaste är att man träffas en gång per vecka. Det är du som går i samtal som beskriver hur du mår och hur du har det. Tillsammans med din psykoterapeut eller samtalsledare utforskar du känslor, tankar, behov och hur din egen livsberättelse påverkar ditt liv. 

För att få samtal hos oss behöver du bara ringa. Du behöver ingen remiss och betalar bara en mycket låg avgift för psykoterapi, 150 kr per gång. Har du det svårt ekonomiskt just nu har du möjlighet att bli helt avgiftsbefriad. Psykosocialt stöd är alltid helt kostnadsfritt hos oss. Vi gör en intervju med dig över telefon i samband med att du ringer till oss. Om vi anser att vi kan hjälpa dig kommer du ställas på vår väntelista och bli kontaktad så fort vi har har en tid att erbjuda.  

Vi är ingen akutmottagning utan hänvisar då till andra med akutansvar. Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatrimottagning som finns i din region. Är du under 18 år, kontakta BUP på www.bup.se. Ring alltid 112 vid akut nödläge. 

Alla som arbetar med stödsamtal på 1825 har en grundutbildning i psykosocialt stöd. De som arbetar med psykoterapi har minst en grundutbildning i psykoterapi eller är leg. psykoterapeuter och leg. psykologer. Några är anställda medan andra arbetar som volontärer. Sammanlagt är vi fler än 60 personer som ger psykosocialt stöd eller psykoterapi.

Mottagningen 1825 ligger på Fleminggatan 113 på Kungsholmen i Stockholm. Närmaste T-banestation är Fridhemsplan där både gröna och blåa linjen stannar. Det går också många bussar till Fridhemsplan, buss 1, 3 och 4 stannar nära oss.

Hitta hit

Om vi inte har lediga tider eller om du inte tror att vi är en mottagning för dig hänvisar vi till 1177. På vårdcentraler, ungdomsmottagningar och unga vuxna mottagningar brukar man också kunna få samtalsstöd. 

Vi är ingen akutmottagning utan hänvisar då till andra med akutansvar. Har du fyllt 18 år hänvisar vi dig till den akuta psykiatrimottagning som finns i din region. Är du under 18 år, kontakta BUP på www.bup.se. Ring alltid 112 vid akut nödläge. 

1825 hette tidigare Ung Hälsa och drevs av Stockholms Stadsmission. I oktober 2019 tog den nybildade stiftelsen Young Solidarity Foundation över verksamheten och Ung Hälsa bytte namn till 1825. Young Solidarity Foundation bytte 2022 namn till Stiftelsen 1825. 

Stiftelsen 1825 är en ideell fristående och opolitisk stiftelse med ändamålet att främja psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna. Parallellt med stöd och behandling driver 1825 opinionsbildning med syfte att minska den psykiska ohälsan bland unga vuxna. Stiftelsen välkomnar samarbete och bidrag från privatpersoner, företag och organisationer som vill påskynda den utvecklingen. 

1825 har, förutom att erbjuda unga vuxna psykoterapi och psykosocialt stöd, också som mål att bedriva ett aktivt påverkansarbete för ungas psykisk hälsa. För att åstadkomma det behövs en ny strategi för arbetet med psykisk hälsa hos unga, både på regional och nationell nivå. I det arbetet behöver vi vara många! Kontakta oss gärna för att samarbeta, info@1825.nu 

Det är möjligt att bli både volontär för individuella samtal samt gruppledare hos oss. Är du intresserad av att engagera kan du läsa mer om det här. 

Lediga jobb

Just nu söker vi:

  • En engagerad verksamhetschef. Läs annonsen här och välkommen in med din ansökan innan den 5 augusti. 
  • En projektledare till ett ettårigt jämställdhetsinitiativ. Läs annonsen här och välkommen in med din ansökan innan den 7 augusti.
  • En kommunikatör till två parallella projekt under ett år. Läs annonsen här och välkommen in med din ansökan innan den 7 augusti.