DELA

”Jag har varit så rädd över att ta studenten och börja ett nytt steg i mitt liv. Jag kan inte räkna alla gånger jag haft ångest- attacker över det. Men på senaste tiden har jag blivit mer och mer okej med tanken av att inte ha allting utplanerat.”

Citat av ung vuxen hos 1825

Unga vuxna befinner sig i en kritisk utvecklingsfas. Deras stödbehov är ofta komplexa och befinner sig i skärningspunkten mellan det psykologiska och sociala, och därmed mellan samhällets stuprör för stöd och insatser. På 1825 möter vi dagligen den psykiska ohälsa och utsatthet som växer bland dem, och som är kopplad till de särskilda utmaningar och påfrestningar de möter. Det är en tid som präglas av stora förändringar och uppbrott, att hitta sin väg och finna mening i livet samt skapa förutsättningar till hälsa, självständighet och trygghet. Den här processen har blivit svårare och mer utdragen, och med växande skillnader i livsvillkor är det allt fler som har svårt att ordna en egen bostad, etablera sig på arbetsmarknaden och bilda familj.

Med rätt stöd och förutsättningar kan alla unga vuxna, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, klara av de praktiska och emotionella påfrestningar som denna tid ofta innebär. Så ser det inte ut idag. De psykiska besvären och antalet självmord bland unga vuxna ökar. Samtidigt dras mycket av samhällets stödinsatser undan i samband med 18-årsdagen. Det stöd och den vård som står till buds räcker inte till. Vårdköerna är långa och de insatser som erbjuds är ofta otillräckliga. För den unge vuxne som saknar ett starkt stödsystem och goda förutsättningar i livet innebär brist på tillgång till rätt stöd en särskilt stor risk att fastna i en negativ spiral och en livslång resa av ohälsa och utanförskap.

Så här kan vi inte ha det. Stiftelsen 1825 finns för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Vår stödverksamhet utgörs av olika former av samtalsstöd och psykoterapi, individuellt liksom i grupp. Vi bedriver även kunskapsutveckling och påverkansarbete som syftar till att skapa större ringar på vattnet och göra skillnad på samhällsnivå. Vi baserar vårt arbete på kunskap och erfarenhet inom psykologi, psykosocialt arbete och psykoterapi, och insatserna anpassas efter de unga vuxnas behov.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu