Bli volontärterapeut och stöd unga vuxna

Month: november 2023

Bli volontärterapuet och stöd unga vuxna!

DELA

Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige. Antalet unga vuxna med psykiska besvär har fördubblats sedan 1980-talet. Många lider av psykisk ohälsa till följd av svåra händelser under barndomen och saknar en trygg vuxen i sitt liv för råd, stöd och vägledning. Vi ser även en växande existentiell ohälsa där många uttrycker brist känslor av mening, samhörighet och tilltro inför framtiden. Vårdköernas belastning är skyhög och unga vuxna får därför inte hjälp i tid.  

Så här kan vi inte ha det!  

Brinner du för unga vuxnas psykiska hälsa och har utbildning och erfarenhet av psykoterapi eller psykosocialt stöd? Då behövs du hos 1825!  

Stiftelsen 1825 arbetar med att främja unga vuxnas psykiska hälsa genom psykoterapi, psykosocialt stöd, kunskapsutveckling samt påverkansarbete. Verksamheten drivs helt utan offentligt stöd och därför bygger en stor del av vår stödverksamhet på ideella krafter så att vi kan göra skillnad för fler.  

Som volontär hos oss: 

  • Bidrar du direkt till att unga vuxna får en bättre psykisk hälsa genom individuella samtal.  
  • Arbetar du med din metod. Vår verksamhet har en integrativ miljö och vi välkomnar terapeuter med olika inriktningar. 
  • Utvecklar du dina terapeutiska färdigheter och breddar din kompetens.  
  • Erbjuder vi dig handledning varannan vecka av en handledarutbildad psykoterapeut 
  • Får du ett kollegialt sammanhang och träffar likasinnade. 
  • Får du bestämma behandlingstiden själv. Du är inte styrd av t.ex. regionens ramar utan det är din terapiform och den unga vuxnas behov som styr. 

Om uppdraget: 

  • Du åtar dig att ha minst två patient-timmar per vecka under minst ett år. 
  • Du erhåller handledning varannan vecka. Legitimerade terapeuter kan välja att avstå. 
  • Du behöver ha en psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1) och en akademisk examen eller eller vara legitimerad psykoterapeut/psykolog.  
  • Du behöver ha minst 25 timmar i egenterapi 

Du kan vara etablerad varsomhelst i landet. Om du arbetar i Stockholm kan du ta emot de unga i våra vackra terapirum i centrala Stockholm. Jobbar du utanför Stockholm kan du vara med i vår nystartade verksamhet där vi erbjuder terapi online för att nå fler unga vuxna i hela landet.  

Bli volontär idag! Var en del av förändringen, för ungas psykiska hälsa!  

Anmälan

Webbinarium: Varför mår de unga som de gör idag?

Month: november 2023

Anmäl dig till vårt webbinarium den 23 November kl 18:00

DELA

Vad ligger bakom unga vuxnas psykiska ohälsa?Vilka utmaningar står unga vuxna inför i dagens samhälle?Vad krävs för att stärka unga vuxnas psykiska och existentiella hälsa?

Välkomna att lyssna på 1825:s live-sända webbinarium med Fredrik Livheim som är medicine doktor och psykolog och har forskat i 20 år på hur man kan hjälpa unga och vuxna att stärka sin psykiska hälsa och leva ett bra liv. Föreläsningen kommer att handla om kopplingarna mellan livsvillkor och psykisk hälsa, och varför unga vuxna sticker ut i självmordsstatistiken.

Ta del av presentationen som visades under webbinariet här

När

23 November kl 18:00-19:00.

Länk till webbinariet (zoom) fås via mail efter anmälan.

Om talaren

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog och medicine doktor. Han har doktorerat vid Karolinska Institutet på ACT-gruppbehandlingar för stress och psykisk ohälsa. ACT treatment for youth : a contextual behavioral approach 

Fredrik är också forsknings- och innehållsstrateg för den ideella stiftelsen 29 K och sitter i vetenskapliga rådet för stiftelsen Inner Development Goals. Båda dessa initiativ handlar om att definiera vilka psykologiska förmågor vi bör träna för att öka chanserna att både nå global hållbarhet och mänskligt välmående och sedan erbjuda verktyg för att träna dessa genom storskaliga, gemensamma projekt. 

Fredrik är också en internationellt erkänd ACT-trainer, han är även medförfattare till böcker och behandlingsmanualer om stress, de senaste är självhjälpsböckerna Tid att leva” samt The Mindfulness and Acceptance Workbook for Stress Reduction: Using Acceptance and Commitment Therapy to Manage Stress, Build Resilience, and Create the Life You Want. 

För vem?

För dig som möter eller ger stöd till unga vuxna och till exempel arbetar som terapeut, skolkurator eller fritidsledare, men alla som är intresserade är välkomna!

Länk till Zoom-webbinariet