Kunskapsbank

Sorry you have no rights to view this entry!


H.M. Drottning Silvias stiftelse stödjer 1825 - Terapicenter för unga vuxna

1825

1825 – Terapicenter för unga vuxna har fått medel från H.M. Drottning Silvias stiftelse - Care About the Children för att möta de unga som står på randen till vuxenlivet, gymnasieeleverna. Många unga har under pandemin upplevt ökad psykiska ohälsa och behovet av stöd behöver mötas både direkt och under flera år framöver. 1825 kan nu genomföra samtalsgrupper för att stärka självmedkänsla och minska självkritik.

Pressmeddelande

2021-05-26 08:00 CET

DELA

– Många unga saknar idag forum för att tillsammans med andra reflektera över livet här och nu. Att ta studenten innebär en ny fas, som på många sätt upplevs ännu mer osäker på grund av pandemin. I gruppen får man möjlighet att dela tankar, få ny kunskap och känna samhörighet. Plus att man både kan ge andra stöd och få egen kraft, säger Inger Ekbom, verksamhetsutvecklare vid 1825 och ansvarig för projektets metodutveckling.

1825 – Terapicenter för unga vuxna har närmare 20 års erfarenhet av att möta unga med psykisk ohälsa. Genom att arbeta i partnerskap med andra civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer som kommun och skola ska projektet ge unga verktyg att hantera pågående och framtida utmaningar samt stärka kunskapen om psykisk ohälsa bland personer som möter unga i sitt arbete.

Samtalsgrupperna är en vidareutveckling av modellen för stödgrupper. Syftet är att öka upplevelsen av att kunna påverka sin situation, hantera oro, stress och nedstämdhet samt öka självmedkänsla.  Basen för modellen är teorin om salutogenes, affektteori samt erfarenhetsbaserad kunskap av arbete med stödgrupper i Sverige och Norden sedan slutet av 1980-talet.

– För oss är det avgörande att 1825 – Terapicenter för unga vuxna har klinisk kompetens. Psykisk ohälsa är ett område som många aktörer verkar inom nu och det känns viktigt att stödja en verksamhet med stor kunskap om vad som faktiskt fungerar, säger Susanne Carlzon, verksamhetschef för H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lovisa Kim

Verksamhetschef
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-425 65 52
lovisa.kim@1825.nu

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu


Brist på terapi för unga vuxna - 1825:s årsrapport 2020

Brist på terapi för unga vuxna - 1825:s årsrapport 2020

Unga vuxnas psykiska ohälsa fortsätter öka, de har svårt att få en fungerande samtalskontakt genom det offentliga och de som mådde dåligt innan pandemin har under 2020 upplevt en förvärrad problematik. Bristen på tillgänglig terapi för unga vuxna är fortsatt stor. Det är några av slutsatserna i 1825 – Terapicenter för unga vuxnas årsrapport.

Pressmeddelande

2021-05-05 08:00 CET

DELA

”Jag har fått diagnosen generaliserat ångestsyndrom på min vårdcentral. Jag behöver också bearbeta min barndom. Vårdcentralen har erbjudit mig antidepressiva, KBT online (som inte funkade) samt fyra stödsamtal. De har inte velat remittera mig till psykiatrin, men jag måste få träffa någon.”

Det offentliga räcker inte till

Två tredjedelar av de unga vuxna som kommer till 1825 – Terapicenter för unga vuxna har redan haft en stöd- eller behandlingskontakt någon annanstans. Många vittnar om tidigare kontakter inom det offentliga där de inte har blivit hjälpta; på grund av bristande bemötande, tidsbrist eller en behandlingsmetod som inte har fungerat för dem. Andra har positiva erfarenheter från barnpsykiatrin, men har tvingats sluta på 18-årsdagen och har inte fått hjälp inom vuxenpsykiatrin.

Under 2020 genomförde 1825 – Terapicenter för unga vuxna 5200 terapitimmar och mötte runt 150 unga i veckan. En tredjedel av de som kommer till verksamheten har blivit hänvisade av det offentliga, varav 20 procent från regionen. Det offentliga känner till 1825 – Terapicenter för unga vuxna och använder sig genom hänvisning av mottagningens kapacitet. Verksamheten har inget avtal med någon region, utan finansieras idag helt av privata donationer. 1825 drivs av stiftelsen Young Solidarity Foundation.

Pandemins effekter på unga vuxna

Upprepade rapporter har slagit larm om att pandemin försämrat ungas psykiska hälsa och konsekvenserna detta kan ge en hel generation. 1825 – Terapicenter för unga vuxna vill bidra till både sin egen och samhällets förståelse för hur unga vuxna mår under pandemin. Detta har framkommit i samtal under året:

  • Isolering har lett till ensamhet, tappad lust, motivation och förmåga att klara ex. skolarbete. Många har skuld, skam och otillräcklighetskänslor kring detta.
  • Svårigheterna att få jobb leder till dålig självkänsla och minskar möjligheten att flytta hemifrån. Att inte kunna flytta eller ens lämna hemmet innebär stora utmaningar för de med destruktiva hemförhållanden.
  • Restriktioner och inställda planer ger en känsla av förlust. Många beskriver en upplevelse av att livet blivit satt på paus och har svårt att föreställa sig hur livet ska bli sen.

– I vår verksamhet har det varit särskilt viktigt att kunna fortsätta träffa våra patienter, då vi ofta har varit deras enda trygga kontakt under restriktionerna. Vi har genomfört fler digitala samtal än någonsin tidigare, men det vi tar med oss särskilt från 2020 är hur viktigt det fysiska mötet fortfarande är, säger Lovisa Kim, verksamhetschef vid 1825 – Terapicenter för unga vuxna.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lovisa Kim

Verksamhetschef
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-425 65 52
lovisa.kim@1825.nu

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu


Ny verksamhetschef till 1825 - Terapicenter för unga vuxna

1825

Stiftelsen Young Solidarity Foundation har anställt Lovisa Kim som verksamhetschef för 1825 – Terapicenter för unga vuxna. Lovisa är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från arbete med unga. Hon kommer senast från privat praktik och dessförinnan Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Pressmeddelande

2020-11-03 08:00 CET

DELA

– Sättet som samhället idag bemöter unga vuxna med psykisk ohälsa måste förändras i grunden. 1825 vill vara med och skapa den förändringen, därför tog jag det här uppdraget. På 1825 står de unga vuxnas mående i centrum och det behövs aktörer som ger terapi på unga villkor, säger Lovisa Kim, verksamhetschef för 1825 – Terapicenter för unga vuxna.

Varje vecka möter 1825 närmare 200 unga vuxna i terapi. Verksamhetensuppdrag innefattar tre ben: psykoterapi, kunskapsutveckling och påverkansarbete. Lovisa Kim leder det utvecklingsarbete som syftar till att få dessa tre områden att stärka varandra. På det sättet kan 1825 skapa förändring på både individ- och samhällsnivå.

– Jag uppskattar verkligen Lovisas terapeutiska kompetens och hennes fokus på unga vuxna. Lovisas erfarenhet från förändringsarbete inom myndighetssfären innebär också en stor tillgång under vår utvecklingsresa. Nu kraftsamlar vi för ungas psykiska mående, säger Annika Sten Pärson, Styrelseordförande för Stiftelsen Young Solidarity Foundation

Stockholms Stadsmission startade verksamheten Ung Hälsa år 2003 och sedan hösten 2019 drivs den av stiftelsen Young Solidarity Foundation under namnet 1825 – Terapicenter för unga vuxna. 1825 är en öppen psykoterapimottagning, som inte kräver remiss. Vi arbetar i partnerskap för att nå personer som lever i utsatthet och samverkar med olika aktörer för att utveckla den terapeutiska mångfalden för unga vuxna.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lovisa Kim

Verksamhetschef
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-425 65 52
lovisa.kim@1825.nu

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu