Pressmeddelande

2020-11-03 08:00 CET

DELA

– Sättet som samhället idag bemöter unga vuxna med psykisk ohälsa måste förändras i grunden. 1825 vill vara med och skapa den förändringen, därför tog jag det här uppdraget. På 1825 står de unga vuxnas mående i centrum och det behövs aktörer som ger terapi på unga villkor, säger Lovisa Kim, verksamhetschef för 1825 – Terapicenter för unga vuxna.

Varje vecka möter 1825 närmare 200 unga vuxna i terapi. Verksamhetensuppdrag innefattar tre ben: psykoterapi, kunskapsutveckling och påverkansarbete. Lovisa Kim leder det utvecklingsarbete som syftar till att få dessa tre områden att stärka varandra. På det sättet kan 1825 skapa förändring på både individ- och samhällsnivå.

– Jag uppskattar verkligen Lovisas terapeutiska kompetens och hennes fokus på unga vuxna. Lovisas erfarenhet från förändringsarbete inom myndighetssfären innebär också en stor tillgång under vår utvecklingsresa. Nu kraftsamlar vi för ungas psykiska mående, säger Annika Sten Pärson, Styrelseordförande för Stiftelsen Young Solidarity Foundation

Stockholms Stadsmission startade verksamheten Ung Hälsa år 2003 och sedan hösten 2019 drivs den av stiftelsen Young Solidarity Foundation under namnet 1825 – Terapicenter för unga vuxna. 1825 är en öppen psykoterapimottagning, som inte kräver remiss. Vi arbetar i partnerskap för att nå personer som lever i utsatthet och samverkar med olika aktörer för att utveckla den terapeutiska mångfalden för unga vuxna.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lovisa Kim

Verksamhetschef
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-425 65 52
lovisa.kim@1825.nu

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu