Vården hänvisar unga vuxna till ideella krafter – 1825:s årsrapport 2021

Vården hänvisar unga vuxna till ideella krafter – 1825:s årsrapport 2021

Unga vuxna saknar tillgång till kvalificerat samtalsstöd och vet inte vart de ska vända sig när de behöver hjälp. De bollas mellan primärvård och psykiatri. De hänvisas av den offentliga vården till ideella organisationer. De har heller inte råd att med en längre samtalskontakt i privat regi.1825 konstaterar i sin årsrapport för 2021 att unga vuxnas tillgång till samtalsstöd är både bristande och ojämlik.

DELA

”Psykiatrin sa att jag behöver terapi, men att jag inte kunde få det hos dem”

1825 driver ett samtals- och terapicenter, helt utan medel från offentlig sektor. I 1825:s årsrapport för 2021 framkommer att en tredjedel av de som kommer till mottagningen är hänvisade av det offentliga, t.ex. vård, ungdomsmottagning eller skola. 1825 möter även unga vuxna som blivit hänvisade av sin pågående kontakt inom vuxenpsykiatrin. De ser behovet av samtalsstöd och terapi, men är medvetna om att systemet de arbetar inom fallerar.

Den offentligt finansierade vården hänvisar till små, icke-vinstdrivande organisationer med verksamheter som bärs av ideellt engagerade. Civilsamhället täcker upp där det offentliga brister. 1825 har idag över 40 volontärterapeuter som ger av sin tid för att fler unga vuxna ska få möjlighet att gå i samtal och/eller terapi. Trycket på verksamheten är konstant högt och det finns ingen möjlighet att idag ta emot alla de som hör av sig.

70 procent av de unga vuxna som får samtalsstöd vid 1825 har tidigare gått i terapi någon annanstans. De söker sig till 1825 för att de inte blivit hjälpta i tillräcklig utsträckning och erbjuds vid samtal- och terapicentret stöd på unga vuxnas villkor. Det innebär bland annat att samtalsstöd ges till en låg kostnad, att samtalsmetod och terapiinriktning varierar beroende på vad den unga vuxna behöver och att bemötande står i centrum.

– När majoriteten av de unga vuxna vi möter känner att de inte blivit hjälpta i andra verksamheter så vittnar det om ett systemfel. Stöd och behandling till unga vuxna måste i större utsträckning utgå från deras egna behov och livsvillkor, säger Henrik Westin, tf verksamhetschef vid 1825.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

”Jag är så tacksam att 1825 finns för oss som inte har någon annanstans att vända oss”

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu


Välkommen Henrik Westin, leg. psykolog

Month: juni 2022

1825 – Terapicenter för unga vuxna stärker upp det anställda teamet med Henrik Westin, leg. psykolog. Henrik har bred erfarenhet av behandling och kommer senast från föreningen MÄN. Han har arbetat länge med våldsprevention och att sätta igång samtal med killar och män.

DELA

– Unga vuxna mår allt sämre och i den offentliga vården är resurserna bristande. 1825 möter ett viktigt samhällsbehov, att tillhandahålla terapi för unga vuxna på deras villkor. För mig är det grundläggande att unga människor i behov av samtalsstöd måste få det, säger Henrik Westin.

Henrik har arbetat som psykolog i olika roller och typer av organisationer de senaste tio åren. Han har sedan tidigare erfarenhet från beroendevård, psykiatri, primärvård och företagshälsovård. Senast kommer han från föreningen MÄN, där han var med och startade upp organisationens samtalsmottagning för killar som utövat våld. Henrik började sitt engagemang vid 1825 som en av verksamhetens värdefulla volontärterapeuter.

Med en psykologexamen från Uppsala universitet med inriktning mot KBT och en pågående utbildning i den psykodynamiska terapimetoden ISTDP har Henrik bred klinisk kompetens. Han är även behandlare i en studie vid Karolinska institutet, Sveriges första forskningsprojekt på psilocybin och dess effekt på depression.

– Med sitt integrativa förhållningssätt och hans kunskap kring unga män och killars mående är Henrik ett viktigt tillskott till verksamheten. Vi är väldigt glada att ha honom på plats, säger Annika Sten Pärson, grundare och ordförande för 1825.

1825 – Terapicenter för unga vuxna arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Genom kliniskt arbete, kunskapsutveckling och påverkansarbete driver 1825 unga vuxnas rätt till kvalificerat samtalsstöd. 2021 var en tredjedel av de som gick i samtalsstöd vid 1825 hänvisade från offentlig sektor. 70 procent av de unga vuxna har tidigare gått i terapi. De vänder sig till 1825 då de har ett fortsatt behov av samtalsstöd och inte får hjälp någon annanstans.

Från och med den 1 augusti är Henrik Westin tillförordnad verksamhetschef.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu


Skattningsverktyg

Sorry you have no rights to view this entry!