Pressmeddelande

2021-05-26 08:00 CET

DELA

– Många unga saknar idag forum för att tillsammans med andra reflektera över livet här och nu. Att ta studenten innebär en ny fas, som på många sätt upplevs ännu mer osäker på grund av pandemin. I gruppen får man möjlighet att dela tankar, få ny kunskap och känna samhörighet. Plus att man både kan ge andra stöd och få egen kraft, säger Inger Ekbom, verksamhetsutvecklare vid 1825 och ansvarig för projektets metodutveckling.

1825 – Terapicenter för unga vuxna har närmare 20 års erfarenhet av att möta unga med psykisk ohälsa. Genom att arbeta i partnerskap med andra civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer som kommun och skola ska projektet ge unga verktyg att hantera pågående och framtida utmaningar samt stärka kunskapen om psykisk ohälsa bland personer som möter unga i sitt arbete.

Samtalsgrupperna är en vidareutveckling av modellen för stödgrupper. Syftet är att öka upplevelsen av att kunna påverka sin situation, hantera oro, stress och nedstämdhet samt öka självmedkänsla.  Basen för modellen är teorin om salutogenes, affektteori samt erfarenhetsbaserad kunskap av arbete med stödgrupper i Sverige och Norden sedan slutet av 1980-talet.

– För oss är det avgörande att 1825 – Terapicenter för unga vuxna har klinisk kompetens. Psykisk ohälsa är ett område som många aktörer verkar inom nu och det känns viktigt att stödja en verksamhet med stor kunskap om vad som faktiskt fungerar, säger Susanne Carlzon, verksamhetschef för H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About the Children.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lovisa Kim

Verksamhetschef
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-425 65 52
lovisa.kim@1825.nu

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu