Inbjudan till webbinarium: ”Hur är läget?” – att stötta unga som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa

Month: november 2022

DELA

Välkommen till webbinariet ”Hur är läget?” – att stötta unga som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa den 6 december kl. 16.00-17.00 på Zoom. Anmälan sker här.

Länken till webbinariet är följande: https://us02web.zoom.us/j/83798624238 

1825- Terapicenter för unga vuxna och Mind bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium för dig som möter unga som lever med anhöriga med psykisk ohälsa. I samtalet deltar Inger Ekbom, socionom och leg. psykoterapeut på 1825, Selene Cortes, sociolog och ansvarig för ungas psykiska hälsa på Mind, Johanna Häggberg, Möjliggörare/praktiker, Barn som anhörig hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samt Linnea Persson, kreatör på Minds ungdomsredaktion med egna erfarenheter av att vara anhörig.

Psykisk ohälsa hos en närstående får ofta allvarliga konsekvenser för ungas hälsa, skolgång och arbetsliv och medför en stor oro i det vardagliga livet. Det finns ett stort behov att stötta unga som har närstående som mår dåligt, då deras omvårdnad för sin närstående inte sällan sker på bekostnad av den egna psykiska hälsan.

När en ung person väljer att anförtro sig till dig om sin situation kan det ibland räcka med att lyssna men ibland kan ytterligare stöd behövas. Vi ser tydligt att många vuxna upplever dessa samtal som svåra och att fokus lätt flyttas till att hitta lösningar istället för att bara vara och lyssna. Webbinariet lyfter fram olika sätt att stärka vuxna – oavsett profession, att våga ta fler och tryggare samtal med unga som behöver stöd i rollen som närstående.

Webbinariet är en del av 1825:s projekt Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp som finansieras av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care about the Children. I projektet har ett metodmaterial tagits fram med fokus på psykoedukativa samtalsgrupper. Mind och Bilda har gemensamt arbetat med psykoedukation riktad till unga genom sitt initiativ Vara Nere. I detta har organisationerna mötts och delat erfarenheter och material, som vi nu vill ska nå ännu fler. Under webbinariet kommer också metoderna lyftas fram.

Om de deltagande organisationerna

Om 1825- Terapicenter för unga vuxna
Stiftelsen 1825 driver 1825- Terapicenter för unga vuxna och arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Stiftelsen bedriver tre huvudsakliga verksamheter; en samtalsmottagning, löpande kunskapsutveckling i sektorn samt påverkansarbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande bland unga vuxna i Sverige. Verksamheten har funnits i befintlig regi sedan 2019 och drevs dessförinnan av Stockholms Stadsmission under namnet Ung hälsa.
www.1825.nu

Om Mind
Mind är en ideell organisation vars uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Vi tar varje år emot över 100 000 samtal i våra stödlinjer. Vi arbetar för ett jämlikt samhälle där alla förutsättningar att leva ett gott liv, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi ger människor kraft att leva!
www.mind.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer för kommuner, regioner, forskare och enskilda utförare. Nka:s uppdrag innefattar alla anhöriga i alla åldrar oavsett vilket tillstånd den närstående har. Verksamheten finansierat av Socialstyrelsen, lokaliserat vid Region Kalmar län och forskningen vid Linneuniversitetet. Nka har ett speciellt uppdrag för barn som anhöriga som tillkom 2011. I uppdraget omfattar barn som bevittnar våld, där en för­älder har missbruksproblem, psykisk ohälsa, är frihetsberövad, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider.
https://anhoriga.se/


Gör praktik hos oss i vår

Month: november 2022

DELA

Vi söker en driven och innovativ praktikant som vill arbeta med utveckling av vår kommunikation och verksamhetsutveckling. Du kommer bli en viktig del av 1825:s dagliga verksamhet och arbeta nära projektledare och generalsekreterare. Du drivs av att skapa förändring på individ- och samhällsnivå för unga vuxnas psykiska hälsa.   

Uppdraget: 

Du kommer under praktikperioden stötta avdelningen i: 

 • verksamhetens interna och externa kommunikation samt påverkansarbete 
 • omvärldsbevakning inom psykisk hälsa (delta i seminarier, sammanställa underlag) 
 • att anordna seminarier/volontärträffar/rundabordssamtal 
 • verksamhetsutveckling som relaterar till projekt och volontärverksamheten 

Ytterligare uppgifter bestäms utifrån din profil och verksamhetens behov.  

Kvalifikationer: 

Du är intresserad av ungas psykiska hälsa och samhällsfrågor. Vi ser gärna att du har studerat kommunikation eller på andra sätt skaffat dig goda kunskaper i detta. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gillar att arbeta både i team och självständigt. 

Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet av: 

 • producera rörligt material 
 • sociala medier 
 • foto 
 • skrivande  
 • civilsamhället/föreningslivet 
 • anordna olika typer av arrangemang 
 • grafisk design (Canva, inDesign, Photoshop) 

Teamet består av åtta anställda och ca 55 volontärer. Vi arbetar främst dagtid samt kväll några gånger per termin. Praktiken är obetald och pågår under vårterminen 2023. Vi ser gärna att du har möjlighet att göra praktik på heltid men är öppen för att diskutera andra lösningar, såsom deltidspraktik.   

Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@1825.nu senast den 15 december. Frågor om praktikplatsen besvaras av projektledare Sofia Jagbrant sofia.jagbrant@1825.nu eller 08 121 53 991. Mer information om 1825 finns på vår hemsida www.1825.nu 

Annonsen finns i sin helhet här.


Akut behov av insatser för unga vuxnas psykiska ohälsa

Akut behov av insatser för unga vuxnas psykiska ohälsa

Trots att självmordstalet ökar bland unga vuxna och att risken för långvarigt utanförskap är stor utan rätt stöd vid psykisk ohälsa faller idag många mellan stolarna och får inte den hjälp och behandling de behöver från det offentliga systemet. Vi på 1825 får i dagsläget inga offentliga medel varför en betydande del av terapiverksamheten bygger på ideella krafter. För att möta det skriande behovet av stöd efterlyser nu stiftelsen 1825 ännu fler volontärterapeuter.

DELA

Vuxenblivandet är en kritisk tid i livet som ofta innebär stora påfrestningar för individen. Många studier visar att unga vuxna lever med en stor press och stress över att uppnå framgång. Med växande skillnader i livsvillkor, är det samtidigt allt fler som har svårt att få grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda och till exempel kunna ordna en egen bostad, etablera sig på arbetsmarknaden och kunna bilda familj. Många unga vuxna bär också på en historik av psykiska besvär och trauman från uppväxten och skolgången. År 2021 svarade hela 71 procent av tjejerna och 45 procent av killarna i den nationella folkhälsoenkäten att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Förklaringarna till detta är flera och komplexa, men det råder bred enighet om den psykiska ohälsan nu riskerar att öka ytterligare i spåren av pandemin och det ekonomiska läget.

– I vår verksamhet möter vi många unga vuxna med ett stort psykiskt lidande som har fallit mellan stolarna i systemet. Många av de unga vuxna som söker sig till oss upplever att de inte får den hjälp de behöver från den offentliga vården. Vi ser en trend där allt fler hänvisas till oss från primärvården, psykiatrin, ungdomsmottagningar, skolan och andra kommunala instanser. Detta utan att vi är en del av det offentligt finansierade systemet. Våra insatser skräddarsys efter individens behov, och den stödsökandes villkor, säger Henrik Westin, Tf Verksamhetschef för stiftelsen 1825.

Internationell forskning pekar på att perioden som ung vuxen (18–25 år) borde ses som en egen utvecklingsfas med särskilda utmaningar. Hälsan och livssituationen i unga år har särskilt stor betydelse för hälso- och framtidsutsikterna. Svenska studier visar att personer som drabbas av psykisk ohälsa eller utanförskap i unga år löper stor risk att fastna i långvarig utsatthet och ohälsa. Nya analyser av Folkhälsomyndigheten slår fast att unga vuxna även är den grupp som sticker ut i självmordsstatistiken.

Vi har genomfört kvalitativa undersökningar som visar hur exempelvis stöd att navigera i vuxenblivandet, möjligheten att läka sina känslomässiga sår och att få verktyg för psykiskt välbefinnande ger unga vuxna en chans att komma på rätt köl i livet.

– Vi har inte råd att svika den generation av unga som nu står på tröskeln till vuxenlivet. Det är glasklart att tidiga främjande, förebyggande och behandlande insatser för unga vuxna, skulle minska såväl mänskligt lidande som de samhällsekonomiska kostnaderna för ohälsa, utsatthet och självmord. Samtidigt behöver unga med psykisk ohälsa stöd här och nu. För att möta unga vuxnas behov av stöd efterlyser vi nu ännu fler ideella terapeuter, med målet att bli dubbelt så många under 2023, säger Dahlia Rezai, generalsekreterare för stiftelsen 1825.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här. Pressbilden kan laddas ner här.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till? Läs mer här.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu