DELA

Välkommen till webbinariet ”Hur är läget?” – att stötta unga som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa den 6 december kl. 16.00-17.00 på Zoom. Anmälan sker här.

Länken till webbinariet är följande: https://us02web.zoom.us/j/83798624238 

1825- Terapicenter för unga vuxna och Mind bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium för dig som möter unga som lever med anhöriga med psykisk ohälsa. I samtalet deltar Inger Ekbom, socionom och leg. psykoterapeut på 1825, Selene Cortes, sociolog och ansvarig för ungas psykiska hälsa på Mind, Johanna Häggberg, Möjliggörare/praktiker, Barn som anhörig hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samt Linnea Persson, kreatör på Minds ungdomsredaktion med egna erfarenheter av att vara anhörig.

Psykisk ohälsa hos en närstående får ofta allvarliga konsekvenser för ungas hälsa, skolgång och arbetsliv och medför en stor oro i det vardagliga livet. Det finns ett stort behov att stötta unga som har närstående som mår dåligt, då deras omvårdnad för sin närstående inte sällan sker på bekostnad av den egna psykiska hälsan.

När en ung person väljer att anförtro sig till dig om sin situation kan det ibland räcka med att lyssna men ibland kan ytterligare stöd behövas. Vi ser tydligt att många vuxna upplever dessa samtal som svåra och att fokus lätt flyttas till att hitta lösningar istället för att bara vara och lyssna. Webbinariet lyfter fram olika sätt att stärka vuxna – oavsett profession, att våga ta fler och tryggare samtal med unga som behöver stöd i rollen som närstående.

Webbinariet är en del av 1825:s projekt Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp som finansieras av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care about the Children. I projektet har ett metodmaterial tagits fram med fokus på psykoedukativa samtalsgrupper. Mind och Bilda har gemensamt arbetat med psykoedukation riktad till unga genom sitt initiativ Vara Nere. I detta har organisationerna mötts och delat erfarenheter och material, som vi nu vill ska nå ännu fler. Under webbinariet kommer också metoderna lyftas fram.

Om de deltagande organisationerna

Om 1825- Terapicenter för unga vuxna
Stiftelsen 1825 driver 1825- Terapicenter för unga vuxna och arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Stiftelsen bedriver tre huvudsakliga verksamheter; en samtalsmottagning, löpande kunskapsutveckling i sektorn samt påverkansarbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande bland unga vuxna i Sverige. Verksamheten har funnits i befintlig regi sedan 2019 och drevs dessförinnan av Stockholms Stadsmission under namnet Ung hälsa.
www.1825.nu

Om Mind
Mind är en ideell organisation vars uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Vi tar varje år emot över 100 000 samtal i våra stödlinjer. Vi arbetar för ett jämlikt samhälle där alla förutsättningar att leva ett gott liv, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi ger människor kraft att leva!
www.mind.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer för kommuner, regioner, forskare och enskilda utförare. Nka:s uppdrag innefattar alla anhöriga i alla åldrar oavsett vilket tillstånd den närstående har. Verksamheten finansierat av Socialstyrelsen, lokaliserat vid Region Kalmar län och forskningen vid Linneuniversitetet. Nka har ett speciellt uppdrag för barn som anhöriga som tillkom 2011. I uppdraget omfattar barn som bevittnar våld, där en för­älder har missbruksproblem, psykisk ohälsa, är frihetsberövad, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider.
https://anhoriga.se/