I vår erbjuder vi på 1825 en grupp i kreativt skapande, i samverkan med Moderna Museet och Balettakademin. I gruppen får tjejer 18–25 år möjlighet att testa olika konstnärliga uttryck och rörelse. Syftet med gruppen är dels att få utforska sitt eget mående och dels att få spegla sig i andras synsätt och erfarenheter. Gruppen kommer att präglas av utforskande och det finns inga krav på prestation, det krävs inte heller någon tidigare erfarenhet av kreativt skapande.

Kursledare är Malin Hillberg, konstpedagog på Moderna Museet och Åsa Åström, dansinstruktör på Balettakademin. Båda har lång erfarenhet av att hålla denna typ av grupp. Vi kommer även att ha en kontaktperson på 1825, Sara Ammouri som är ansvarig för det psykosociala stödet på 1825, som deltagarna kan höra av sig till vid behov.

Gruppen kommer att träffas på Moderna Museet följande tisdagar kl. 17.00-19.30:

16 april
23 april
7 maj
14 maj
21 maj

Inför dessa träffar finns möjlighet att komma på en informationsträff hos oss på 1825, tisdagen 9 april kl. 17.00-18.00. Då ger Sara Ammouri mer information om träffarna på Moderna Museet, men framför allt får deltagarna möjlighet att träffa varandra innan gruppen startar.

Vid frågor eller intresseanmälan, kontakta sara.ammouri@1825.nu.