DELA

Vi har under året 2023 drivit projektet ”Generation resiliens – viktiga samtal i grupp” med hjälp av finansiellt stöd från bland annat H.M. Drottningens stiftelse Care about the Children. Genom samtalsgrupper med fokus på psykoedukation och motståndskraft har vi stärkt ungas förmåga att uttrycka känslor, minska självkritik och öka självmedkänsla. Under projektets gång har vi vidareutvecklat det metodmaterial som togs fram i samband med projektet ”Äntligen IRL! – viktiga samtal i grupp”.

Materialet är gratis att ladda ner. Du hittar materialet här eller via knappen nedanför.

Vårt material