Ta del av vårt metodmaterial för projektet ”Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp”

Aktuellt

DELA

Vi har under åren 2021-2022 drivit projektet ”Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp” med hjälp av finansiellt stöd från bland annat H.M. Drottningens stiftelse Care about the Children och Stiftelse Frimurare Barnhuset. Genom samtalsgrupper med fokus på psykoedukation har vi stärkt ungas förmåga att uttrycka känslor, minska självkritik och öka självmedkänsla. Vi har också arbetat fram ett metodmaterial som är fritt att använda. Detta kan du ladda ner här.


Inbjudan till webbinarium: ”Hur är läget?” – att stötta unga som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa

Aktuellt

DELA

Välkommen till webbinariet ”Hur är läget?” – att stötta unga som anhöriga till närstående med psykisk ohälsa den 6 december kl. 16.00-17.00 på Zoom. Anmälan sker här.

Länken till webbinariet är följande: https://us02web.zoom.us/j/83798624238 

1825- Terapicenter för unga vuxna och Mind bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium för dig som möter unga som lever med anhöriga med psykisk ohälsa. I samtalet deltar Inger Ekbom, socionom och leg. psykoterapeut på 1825, Selene Cortes, sociolog och ansvarig för ungas psykiska hälsa på Mind, Johanna Häggberg, Möjliggörare/praktiker, Barn som anhörig hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) samt Linnea Persson, kreatör på Minds ungdomsredaktion med egna erfarenheter av att vara anhörig.

Psykisk ohälsa hos en närstående får ofta allvarliga konsekvenser för ungas hälsa, skolgång och arbetsliv och medför en stor oro i det vardagliga livet. Det finns ett stort behov att stötta unga som har närstående som mår dåligt, då deras omvårdnad för sin närstående inte sällan sker på bekostnad av den egna psykiska hälsan.

När en ung person väljer att anförtro sig till dig om sin situation kan det ibland räcka med att lyssna men ibland kan ytterligare stöd behövas. Vi ser tydligt att många vuxna upplever dessa samtal som svåra och att fokus lätt flyttas till att hitta lösningar istället för att bara vara och lyssna. Webbinariet lyfter fram olika sätt att stärka vuxna – oavsett profession, att våga ta fler och tryggare samtal med unga som behöver stöd i rollen som närstående.

Webbinariet är en del av 1825:s projekt Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp som finansieras av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care about the Children. I projektet har ett metodmaterial tagits fram med fokus på psykoedukativa samtalsgrupper. Mind och Bilda har gemensamt arbetat med psykoedukation riktad till unga genom sitt initiativ Vara Nere. I detta har organisationerna mötts och delat erfarenheter och material, som vi nu vill ska nå ännu fler. Under webbinariet kommer också metoderna lyftas fram.

Om de deltagande organisationerna

Om 1825- Terapicenter för unga vuxna
Stiftelsen 1825 driver 1825- Terapicenter för unga vuxna och arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Stiftelsen bedriver tre huvudsakliga verksamheter; en samtalsmottagning, löpande kunskapsutveckling i sektorn samt påverkansarbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande bland unga vuxna i Sverige. Verksamheten har funnits i befintlig regi sedan 2019 och drevs dessförinnan av Stockholms Stadsmission under namnet Ung hälsa.
www.1825.nu

Om Mind
Mind är en ideell organisation vars uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Vi tar varje år emot över 100 000 samtal i våra stödlinjer. Vi arbetar för ett jämlikt samhälle där alla förutsättningar att leva ett gott liv, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi ger människor kraft att leva!
www.mind.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer för kommuner, regioner, forskare och enskilda utförare. Nka:s uppdrag innefattar alla anhöriga i alla åldrar oavsett vilket tillstånd den närstående har. Verksamheten finansierat av Socialstyrelsen, lokaliserat vid Region Kalmar län och forskningen vid Linneuniversitetet. Nka har ett speciellt uppdrag för barn som anhöriga som tillkom 2011. I uppdraget omfattar barn som bevittnar våld, där en för­älder har missbruksproblem, psykisk ohälsa, är frihetsberövad, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider.
https://anhoriga.se/


Gör praktik hos oss i vår

Aktuellt

DELA

Vi söker en driven och innovativ praktikant som vill arbeta med utveckling av vår kommunikation och verksamhetsutveckling. Du kommer bli en viktig del av 1825:s dagliga verksamhet och arbeta nära projektledare och generalsekreterare. Du drivs av att skapa förändring på individ- och samhällsnivå för unga vuxnas psykiska hälsa.   

Uppdraget: 

Du kommer under praktikperioden stötta avdelningen i: 

 • verksamhetens interna och externa kommunikation samt påverkansarbete 
 • omvärldsbevakning inom psykisk hälsa (delta i seminarier, sammanställa underlag) 
 • att anordna seminarier/volontärträffar/rundabordssamtal 
 • verksamhetsutveckling som relaterar till projekt och volontärverksamheten 

Ytterligare uppgifter bestäms utifrån din profil och verksamhetens behov.  

Kvalifikationer: 

Du är intresserad av ungas psykiska hälsa och samhällsfrågor. Vi ser gärna att du har studerat kommunikation eller på andra sätt skaffat dig goda kunskaper i detta. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gillar att arbeta både i team och självständigt. 

Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet av: 

 • producera rörligt material 
 • sociala medier 
 • foto 
 • skrivande  
 • civilsamhället/föreningslivet 
 • anordna olika typer av arrangemang 
 • grafisk design (Canva, inDesign, Photoshop) 

Teamet består av åtta anställda och ca 55 volontärer. Vi arbetar främst dagtid samt kväll några gånger per termin. Praktiken är obetald och pågår under vårterminen 2023. Vi ser gärna att du har möjlighet att göra praktik på heltid men är öppen för att diskutera andra lösningar, såsom deltidspraktik.   

Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@1825.nu senast den 15 december. Frågor om praktikplatsen besvaras av projektledare Sofia Jagbrant sofia.jagbrant@1825.nu eller 08 121 53 991. Mer information om 1825 finns på vår hemsida www.1825.nu 

Annonsen finns i sin helhet här.


Akut behov av insatser för unga vuxnas psykiska ohälsa

Akut behov av insatser för unga vuxnas psykiska ohälsa

Trots att självmordstalet ökar bland unga vuxna och att risken för långvarigt utanförskap är stor utan rätt stöd vid psykisk ohälsa faller idag många mellan stolarna och får inte den hjälp och behandling de behöver från det offentliga systemet. Vi på 1825 får i dagsläget inga offentliga medel varför en betydande del av terapiverksamheten bygger på ideella krafter. För att möta det skriande behovet av stöd efterlyser nu stiftelsen 1825 ännu fler volontärterapeuter.

DELA

Vuxenblivandet är en kritisk tid i livet som ofta innebär stora påfrestningar för individen. Många studier visar att unga vuxna lever med en stor press och stress över att uppnå framgång. Med växande skillnader i livsvillkor, är det samtidigt allt fler som har svårt att få grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda och till exempel kunna ordna en egen bostad, etablera sig på arbetsmarknaden och kunna bilda familj. Många unga vuxna bär också på en historik av psykiska besvär och trauman från uppväxten och skolgången. År 2021 svarade hela 71 procent av tjejerna och 45 procent av killarna i den nationella folkhälsoenkäten att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Förklaringarna till detta är flera och komplexa, men det råder bred enighet om den psykiska ohälsan nu riskerar att öka ytterligare i spåren av pandemin och det ekonomiska läget.

– I vår verksamhet möter vi många unga vuxna med ett stort psykiskt lidande som har fallit mellan stolarna i systemet. Många av de unga vuxna som söker sig till oss upplever att de inte får den hjälp de behöver från den offentliga vården. Vi ser en trend där allt fler hänvisas till oss från primärvården, psykiatrin, ungdomsmottagningar, skolan och andra kommunala instanser. Detta utan att vi är en del av det offentligt finansierade systemet. Våra insatser skräddarsys efter individens behov, och den stödsökandes villkor, säger Henrik Westin, Tf Verksamhetschef för stiftelsen 1825.

Internationell forskning pekar på att perioden som ung vuxen (18–25 år) borde ses som en egen utvecklingsfas med särskilda utmaningar. Hälsan och livssituationen i unga år har särskilt stor betydelse för hälso- och framtidsutsikterna. Svenska studier visar att personer som drabbas av psykisk ohälsa eller utanförskap i unga år löper stor risk att fastna i långvarig utsatthet och ohälsa. Nya analyser av Folkhälsomyndigheten slår fast att unga vuxna även är den grupp som sticker ut i självmordsstatistiken.

Vi har genomfört kvalitativa undersökningar som visar hur exempelvis stöd att navigera i vuxenblivandet, möjligheten att läka sina känslomässiga sår och att få verktyg för psykiskt välbefinnande ger unga vuxna en chans att komma på rätt köl i livet.

– Vi har inte råd att svika den generation av unga som nu står på tröskeln till vuxenlivet. Det är glasklart att tidiga främjande, förebyggande och behandlande insatser för unga vuxna, skulle minska såväl mänskligt lidande som de samhällsekonomiska kostnaderna för ohälsa, utsatthet och självmord. Samtidigt behöver unga med psykisk ohälsa stöd här och nu. För att möta unga vuxnas behov av stöd efterlyser vi nu ännu fler ideella terapeuter, med målet att bli dubbelt så många under 2023, säger Dahlia Rezai, generalsekreterare för stiftelsen 1825.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här. Pressbilden kan laddas ner här.

Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till? Läs mer här.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu


Välkommen Dahlia Rezai – ny generalsekreterare för stiftelsen 1825

Aktuellt

DELA

Pressmeddelande den 25 oktober 2022

Dahlia Rezai ny generalsekreterare för stiftelsen 1825 – terapicentrum för unga vuxna

Stiftelsen 1825 är en terapiverksamhet som arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18 och 25 år. Stiftelsen tar nu ett viktigt nästa steg i verksamhetens utveckling genom att inrätta tjänsten som generalsekreterare. Till uppdraget som generalsekreterare har Dahlia Rezai, rekryterats. Dahlia kommer närmast från tjänsten som samhällspolitiskt ansvarig på Mind.

Dahlia Rezai är statsvetare med en lång bana inom politiken bakom sig. Hon har bland annat ansvarat för hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetsmarknadspolitik som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet under åren 2014 – 2019. Dahlia har även arbetat länge med internationellt utvecklingsarbete.

– Jag är mycket glad och ödmjuk för förtroendet att få bli 1825:s generalsekreterare. Det finns idag ett skriande behov av mer stöd och förbättrade insatser för unga vuxna som står mitt i klivet att etablera sig i vuxenlivet. Det är en kritisk tid som ofta innebär stora påfrestningar för den enskilde. Psykisk ohälsa och andra svårigheter, utan kvalificerat stöd, riskerar att leda till ett livslångt utanförskap och ohälsa. Därför är det också avgörande för oss som samhälle att dessa unga får den hjälp de behöver på deras villkor, säger Dahlia Rezai i en kommentar.

Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Stiftelsen bedriver tre huvudsakliga verksamheter; en samtalsmottagning för personer mellan 18 och 25 år, löpande kunskapsutveckling i sektorn samt påverkansarbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande bland unga vuxna i Sverige. Den kliniska verksamheten bedrivs i huvudsak i Stockholm med psykoterapi, kvalificerat psykosocialt stöd och en särskild mottagning för unga män. Mottagningen består av fast anställd personal och en stor andel volontärterapeuter. Verksamheten har funnits i befintlig regi sedan 2019 och drevs dessförinnan av Stadsmissionen under namnet Ung hälsa.

– Vi är oerhört glada att det är Dahlia som tillträder tjänsten som generalsekreterare för stiftelsen 1825. Att inrätta tjänsten är ett strategiskt betydelsefullt nästa steg i verksamhetens fortsatta utveckling. Detta eftersom tusentals unga vuxnas behov av kvalificerat samtalsstöd inte kan tillgodoses i Sverige idag. Därför är unga vuxnas psykiska hälsa en fråga som måste stå högt upp på samhällsagendan – allt för att rädda framtida generationer. Med Dahlias erfarenhet av att arbeta med svåra samhällsutmaningar, och hennes påtagliga engagemang, hoppas vi att också få fler aktörer, som tillsammans med oss, kan arbeta proaktivt i dessa frågor, säger Annika Sten Pärson, styrelseordförande stiftelsen 1825.

Dahlia Rezai tillträder tjänsten som generalsekreterare för stiftelsen 1825 i slutet av oktober månad.

Bakgrund:

Dahlia Rezai är uppväxt i Hageby, Norrköping och bor idag i Årsta med sina två barn. Hon är utbildad statsvetare vid Uppsala universitet och L’Universitut d’Études Sciences Politiques de Paris. Hon har suttit i Uppsalas kommunstyrelse (2010-2014) och varit politiskt sakkunnig hos arbetsmarknadsministern och socialministern 2014-2019. Hon har även arbetat för Uppdrag Psykisk Hälsa hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt varit pådrivande i det nationella arbetet för att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen. Därutöver har hon haft flera internationella förtroendeuppdrag och under flera år arbetat med internationellt utvecklingsarbete.

För frågor vänligen kontakta:

Annika Sten Pärson, styrelseordförande stiftelsen 1825, mobil 073 439 06 40

Dahlia Rezai, tillträdande generalsekreterare, mobil 072 500 54 99

 

Pressmedelandet kan laddas ner här samt pressbild på Dahlia Rezai här.


Vi har många unga på väntelistan- engagera dig som volontärterapeut

Aktuellt

DELA

Varje vecka möter vi på 1825 mer än 100 unga som kommer till oss med en önskan om att må bättre. Vi satsar nu på att kunna hjälpa dubbelt så många unga vuxna och för detta behöver vi fler volontärterapeuter. 

Som volontärterapeut hos 1825 välkomnas du in i ett team som möter unga vuxna som vill förändra sina liv. Du blir en viktig del i vår verksamhet som drivs för att förbättra den psykiska hälsan hos unga vuxna. För att vara engagerad hos oss behöver du vara legitimerad psykoterapeut/psykolog eller ha:  

 • en akademisk examen eller motsvarande
 • genomförd grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)  
 • minst 25 timmars i egenterapi  
 • kunna använda digitala verktyg och kommunikation

Har du handledning hos oss (obligatoriskt för basutbildade) åtar du dig att träffa minst två klienter en gång i veckan. Du förväntas arbeta i enlighet gällande föreskrifter och 1825:s rutiner. Terapiarbetet sker på vår mottagning, online eller i vissa fall på din egen mottagning (enbart för legitimerade). Läser du på psykoterapeutprogrammet är det möjligt att genomföra dina utbildningsterapier hos oss.  

Som volontärterapeut hos oss får du tillgång till:  

 • Handledning varannan vecka 
 • Kompetensutveckling i form av seminarier om olika tematiska ämnen 
 • Ett nätverk av professionella med starkt engagemang för ungas psykiska hälsa 

Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Läs mer här om hur processen går till och fyll sedan i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig. 


Vården hänvisar unga vuxna till ideella krafter – 1825:s årsrapport 2021

Vården hänvisar unga vuxna till ideella krafter – 1825:s årsrapport 2021

Unga vuxna saknar tillgång till kvalificerat samtalsstöd och vet inte vart de ska vända sig när de behöver hjälp. De bollas mellan primärvård och psykiatri. De hänvisas av den offentliga vården till ideella organisationer. De har heller inte råd att med en längre samtalskontakt i privat regi.1825 konstaterar i sin årsrapport för 2021 att unga vuxnas tillgång till samtalsstöd är både bristande och ojämlik.

DELA

”Psykiatrin sa att jag behöver terapi, men att jag inte kunde få det hos dem”

1825 driver ett samtals- och terapicenter, helt utan medel från offentlig sektor. I 1825:s årsrapport för 2021 framkommer att en tredjedel av de som kommer till mottagningen är hänvisade av det offentliga, t.ex. vård, ungdomsmottagning eller skola. 1825 möter även unga vuxna som blivit hänvisade av sin pågående kontakt inom vuxenpsykiatrin. De ser behovet av samtalsstöd och terapi, men är medvetna om att systemet de arbetar inom fallerar.

Den offentligt finansierade vården hänvisar till små, icke-vinstdrivande organisationer med verksamheter som bärs av ideellt engagerade. Civilsamhället täcker upp där det offentliga brister. 1825 har idag över 40 volontärterapeuter som ger av sin tid för att fler unga vuxna ska få möjlighet att gå i samtal och/eller terapi. Trycket på verksamheten är konstant högt och det finns ingen möjlighet att idag ta emot alla de som hör av sig.

70 procent av de unga vuxna som får samtalsstöd vid 1825 har tidigare gått i terapi någon annanstans. De söker sig till 1825 för att de inte blivit hjälpta i tillräcklig utsträckning och erbjuds vid samtal- och terapicentret stöd på unga vuxnas villkor. Det innebär bland annat att samtalsstöd ges till en låg kostnad, att samtalsmetod och terapiinriktning varierar beroende på vad den unga vuxna behöver och att bemötande står i centrum.

– När majoriteten av de unga vuxna vi möter känner att de inte blivit hjälpta i andra verksamheter så vittnar det om ett systemfel. Stöd och behandling till unga vuxna måste i större utsträckning utgå från deras egna behov och livsvillkor, säger Henrik Westin, tf verksamhetschef vid 1825.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

”Jag är så tacksam att 1825 finns för oss som inte har någon annanstans att vända oss”

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu


Välkommen Henrik Westin, leg. psykolog

Aktuellt

1825 – Terapicenter för unga vuxna stärker upp det anställda teamet med Henrik Westin, leg. psykolog. Henrik har bred erfarenhet av behandling och kommer senast från föreningen MÄN. Han har arbetat länge med våldsprevention och att sätta igång samtal med killar och män.

DELA

– Unga vuxna mår allt sämre och i den offentliga vården är resurserna bristande. 1825 möter ett viktigt samhällsbehov, att tillhandahålla terapi för unga vuxna på deras villkor. För mig är det grundläggande att unga människor i behov av samtalsstöd måste få det, säger Henrik Westin.

Henrik har arbetat som psykolog i olika roller och typer av organisationer de senaste tio åren. Han har sedan tidigare erfarenhet från beroendevård, psykiatri, primärvård och företagshälsovård. Senast kommer han från föreningen MÄN, där han var med och startade upp organisationens samtalsmottagning för killar som utövat våld. Henrik började sitt engagemang vid 1825 som en av verksamhetens värdefulla volontärterapeuter.

Med en psykologexamen från Uppsala universitet med inriktning mot KBT och en pågående utbildning i den psykodynamiska terapimetoden ISTDP har Henrik bred klinisk kompetens. Han är även behandlare i en studie vid Karolinska institutet, Sveriges första forskningsprojekt på psilocybin och dess effekt på depression.

– Med sitt integrativa förhållningssätt och hans kunskap kring unga män och killars mående är Henrik ett viktigt tillskott till verksamheten. Vi är väldigt glada att ha honom på plats, säger Annika Sten Pärson, grundare och ordförande för 1825.

1825 – Terapicenter för unga vuxna arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Genom kliniskt arbete, kunskapsutveckling och påverkansarbete driver 1825 unga vuxnas rätt till kvalificerat samtalsstöd. 2021 var en tredjedel av de som gick i samtalsstöd vid 1825 hänvisade från offentlig sektor. 70 procent av de unga vuxna har tidigare gått i terapi. De vänder sig till 1825 då de har ett fortsatt behov av samtalsstöd och inte får hjälp någon annanstans.

Från och med den 1 augusti är Henrik Westin tillförordnad verksamhetschef.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu


Inbjudan till webbinarium: ”Hur är läget?” – att stötta unga som känner sig nere

Aktuellt

DELA

Välkomna till webbinariet ”Hur är läget?” – att stötta unga som känner sig nere den 3:e maj kl. 16.00-17.00 på Zoom.

Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom att fylla i följande formulär. Här finns länken till Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/81674398674

 

1825- Terapicenter för unga vuxna, Mind och Studieförbundet Bilda bjuder in till ett webbinarium för dig som möter unga som mår dåligt. När en ung person väljer att anförtro sig till dig som vuxen kan det ibland räcka med att lyssna. Ibland kan fler verktyg behövas och många gånger är samtalet avgörande för ytterligare stöd.  

Inger Ekbom, socionom och leg. psykoterapeut på 1825 och Selene Cortes, sociolog och ansvarig för ungas psykiska hälsa på Mind kommer i ett samtal dela med sig av organisationernas metoder och lärdomar för att möta unga som mår dåligt. Fokus ligger på ungas tillgång till psykoedukation, vilka verktyg du som vuxen kan använda dig av i svåra samtal och för att stötta unga att bättre förstå och hantera sina känslor. 1825 har utvecklat en särskild metod för samtalsgrupper med unga och Mind och Bilda har gemensamt arbetat med psykoedukation riktad till unga genom sitt initiativ Vara Nere. I detta har organisationerna mötts och delat erfarenheter och material, som vi nu vill ska nå ännu fler. 

Med i panelsamtalet är Arild Werling, leg. psykolog och elevhälsochef på Dibber Sverige AB. Dibber har, som ett led i att svara upp mot ungas önskan om fler vuxna att prata med, valt att utbilda all sin personal genom Vara Neres ledarutbildning.  

Flera undersökningar visar tydligt att unga önskar fler samtal med vuxna i sin närhet. Därför är det viktigt att alla vuxna i ungas närhet bidrar till det. Skolan blir extra viktig då den är ett centralt område när det gäller ungas psykiska hälsa. Det är här de spenderar mest tid och skolan har kraften att vara en stark skyddsfaktor och främja psykisk hälsa på lång sikt. Även andra arenor, såsom där fritidsaktiviteter sker är av stor betydelse.  

Vi ser tydligt att många vuxna upplever dessa samtal som svåra och att fokus lätt flyttas till att hitta lösningar istället för att bara vara och lyssna. Webbinariet lyfter fram olika sätt att stärka vuxna att våga ta fler samtal på ett tryggare sätt. 

Välkomna den 3 maj kl. 16.00-17.00 på Zoom. Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom att fylla i följande formulär.

 

Om 1825- Terapicenter för unga vuxna 

Stiftelsen 1825 arbetar för att unga mellan 18 – 25 år som upplever psykisk ohälsa ska få terapi och kvalificerat samtalsstöd på ungas villkor. Förutom det kliniska arbetet där vi möter 100 unga vuxna i veckan i våra terapirum, arbetar vi även med påverkansarbete och kunskapsutveckling. Webbinariet genomförs som en del av det projekt 1825 driver för att öka tillgängligheten för samtalsgrupper för gymnasieelever – Viktiga samtal i grupp. Projektet delfinansieras av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care about the Children. 

www.1825.nu  

Om Mind 

Mind är en ideell organisation vars uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Vi tar varje år emot över 100 000 samtal i våra stödlinjer. Vi arbetar för ett jämlikt samhälle där alla förutsättningar att leva ett gott liv, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi ger människor kraft att leva!
www.mind.se 

Om Bilda 

Studieförbundet Bilda skapar kurser, studiecirklar och kulturprogram tillsammans med sina medlemsorganisationer. Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor.
www.bilda.nu 

Om Vara nere ledarutbildning 

Vara nere är ett initiativ av Mind och studieförbundet Bilda som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper förpackade på olika sätt: en digital kampanj, en utbildning för ungdomsledare, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. Allt är kostnadsfritt och tillgängligt för vem som helst att använda.
www.varanere.se/initiativet 


Bli en del av vårt team i höst- vi söker praktikant inom kommunikation och verksamhetsutveckling

Aktuellt

DELA

Vi söker en driven och innovativ praktikant som vill arbeta med utveckling av vår kommunikation och verksamhetsutveckling under höstterminen 2022. Du kommer bli en viktig del av 1825:s dagliga verksamhet och kommer arbeta nära projektledare och ansvarig för kommunikation och partnerskap. Du drivs av att skapa förändring på individ- och samhällsnivå för unga vuxnas psykiska hälsa.   

Uppdraget:  

Du kommer under praktikperioden stötta avdelningen i: 

 • verksamhetens interna och externa kommunikation samt påverkansarbete 
 • omvärldsbevakning inom psykisk hälsa (delta i seminarier, läsa rapporter) 
 • att anordna seminarier/volontärträffar/roundtables 
 • verksamhetsutveckling som relaterar till projekt och volontärverksamheten

Ytterligare uppgifter bestäms utifrån din profil och verksamhetens behov. Ingen ersättning utgår för uppdraget.

Kvalifikationer: 

Du är intresserad av ungas psykiska hälsa och civila samhället. Vi ser gärna att du har studerat kommunikation eller på andra sätt skaffat dig goda kunskaper i detta. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gillar att arbeta både i team och självständigt. 

Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet av: 

 • producera rörligt material 
 • foto 
 • skriva artiklar och reportage 
 • civila samhället (kanske genom att själv vara volontär) 
 • anordna olika typer av arrangemang 
 • grafisk design (Canva, inDesign, Photoshop) 

Läs hela annonsen här.

Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@1825.nu senast den 28 april 2022. Frågor om praktikplatsen besvaras av projektledare Sofia Jagbrant sofia.jagbrant@1825.nu eller 08 121 53 991.