DELA

Vi har under åren 2021-2022 drivit projektet ”Äntligen IRL – viktiga samtal i grupp” med hjälp av finansiellt stöd från bland annat H.M. Drottningens stiftelse Care about the Children och Stiftelse Frimurare Barnhuset. Genom samtalsgrupper med fokus på psykoedukation har vi stärkt ungas förmåga att uttrycka känslor, minska självkritik och öka självmedkänsla. Vi har också arbetat fram ett metodmaterial som är fritt att använda. Detta kan du ladda ner här.