DELA

Vi söker nu en nyckelperson i vårt team, verksamhetssamordnare med ansvar för att utveckla och koordinera vår stödverksamhet. I befattningen ingår bland annat att koordinering och fortsatt utbyggnad av vår volontärverksamhet såsom genom kommunikation, marknadsförings- och partnerskapsbyggande insatser i syfte att rekrytera fler kvalificerade volontärer. Annonsen hittas som PDF här och finns även nedan.

 

Verksamhetssamordnare   

Om Stiftelsen 1825

Stiftelsen 1825 bildades 2019 och har som mål att minska den psykiska ohälsan i samhället hos unga med visionen att bidra till ett samhälle där alla unga som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor, så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv. Vi utgår från bästa tillgängliga kunskap och sätter de ungas behov och önskemål i centrum.

Vi möter unga vuxna 18–25 år i stöd och terapi på vår mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Varje vecka träffar vi ungefär 130 unga vuxna i vår stödverksamhet – både i psykoterapi och stödsamtal, individuellt och i grupp. En stor del av bemanningen i den öppna mottagningen utgörs av volontärer som genom sitt frivilligarbete ökar vår kapacitet och breddar vår kompetens. Alla volontärer är minst basutbildande i psykoterapi och 1825 ger möjlighet till träning och vidareutveckling av den terapeutiska förmågan.

Som idéburen aktör har vi frihet att vara innovativa och att ständigt utveckla vår verksamhet. Vår organisation är målstyrd med korta beslutsvägar och vi drivs av ett engagemang för att alla unga vuxna ska ges förutsättningar till psykisk hälsa och utveckling i livet. Vi tror på samarbete och samverkan och arbetar i partnerskap och nätverk där kunskap delas, byggs på och vidareutvecklas. Förutom vår stödverksamhet bedriver vi kunskapsutvecklings- och påverkansarbete, för att bidra till att främja unga vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande på samhällsnivå.

 

Befattningen

Verksamhetssamordnaren ansvarar för att utveckla och koordinera stödverksamheten som bygger på ideella krafter. I befattningen ingår bland annat att marknadsföra verksamheten och bygga strategiska partnerskap för att rekrytera fler kvalificerade volontärer som kan tillhandahålla psykosocialt stöd eller psykoterapi, samt att introducera dem till verksamheten. Som verksamhetssamordnare är du därmed en viktig ambassadör för verksamheten vilket förutsätter goda relationella och kommunikativa förmågor. Samordningen av stödverksamheten innefattar många olika moment samt sammanställning och uppföljning av data och verksamhetsmål, varför vi söker en strukturerad och noggrann person som är bekväm med att hantera flera parallella processer. Vi tror att du är en mångsidig, flexibel, självgående och initiativrik person som trivs med varierande arbetsuppgifter, av såväl strategisk, praktisk och administrativ art.

Tjänsten är på heltid under minst 12 månader och är en visstidsanställning för föräldraledighet.

 

Uppdraget

– Ansvara för att utveckla och samordna 1825:s stödverksamhet

– Koordinera och genomföra externa och interna kommunikationsinsatser och events

– Rekrytera, introducera, leda och motivera volontärer

– Följa upp och rapportera kapaciteten i stödverksamheten

 

Kompetens och kvalifikationer:

Du har en relevant högskoleutbildning. Arbetsuppgifterna är varierande så det är bra om du har bred kompetens och erfarenhet av:

– Projektledning och verksamhetsutveckling

– Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift

– Erfarenheter av organisering och/eller ledarskap inom idéburen sektor

– Kommunikations och informationsarbete samt it-kunskaper och god datorvana.

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • Frågor som rör psykisk hälsa eller psykosocialt arbete
  • Förändringsarbete
  • Hantering och rapportering av data
  • Kvantitativt och kvalitativt analysarbete

 

Det fasta teamet består av åtta personer och vi har i dagsläget ca 60 volontärer.

Vi strävar efter mångfald vad gäller könstillhörighet, etnicitet, ålder och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Verksamheten bedrivs i våra fina lokaler på Fleminggatan 113 och online, ute hos samarbetspartners och ibland mobilt. Vi arbetar främst dagtid, och ibland kvällstid vid exempelvis seminarier och utbildningar.

Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta vår generalsekreterare Dahlia Rezai: dahlia.rezai@1825.nu

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@1825.nu senast den 26 maj 2023. Vi intervjuar löpande.

Annonsen hittas som PDF här.