DELA

Pressmeddelande den 25 oktober 2022

Dahlia Rezai ny generalsekreterare för stiftelsen 1825 – terapicentrum för unga vuxna

Stiftelsen 1825 är en terapiverksamhet som arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18 och 25 år. Stiftelsen tar nu ett viktigt nästa steg i verksamhetens utveckling genom att inrätta tjänsten som generalsekreterare. Till uppdraget som generalsekreterare har Dahlia Rezai, rekryterats. Dahlia kommer närmast från tjänsten som samhällspolitiskt ansvarig på Mind.

Dahlia Rezai är statsvetare med en lång bana inom politiken bakom sig. Hon har bland annat ansvarat för hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetsmarknadspolitik som politiskt sakkunnig inom Regeringskansliet under åren 2014 – 2019. Dahlia har även arbetat länge med internationellt utvecklingsarbete.

– Jag är mycket glad och ödmjuk för förtroendet att få bli 1825:s generalsekreterare. Det finns idag ett skriande behov av mer stöd och förbättrade insatser för unga vuxna som står mitt i klivet att etablera sig i vuxenlivet. Det är en kritisk tid som ofta innebär stora påfrestningar för den enskilde. Psykisk ohälsa och andra svårigheter, utan kvalificerat stöd, riskerar att leda till ett livslångt utanförskap och ohälsa. Därför är det också avgörande för oss som samhälle att dessa unga får den hjälp de behöver på deras villkor, säger Dahlia Rezai i en kommentar.

Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Stiftelsen bedriver tre huvudsakliga verksamheter; en samtalsmottagning för personer mellan 18 och 25 år, löpande kunskapsutveckling i sektorn samt påverkansarbete för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande bland unga vuxna i Sverige. Den kliniska verksamheten bedrivs i huvudsak i Stockholm med psykoterapi, kvalificerat psykosocialt stöd och en särskild mottagning för unga män. Mottagningen består av fast anställd personal och en stor andel volontärterapeuter. Verksamheten har funnits i befintlig regi sedan 2019 och drevs dessförinnan av Stadsmissionen under namnet Ung hälsa.

– Vi är oerhört glada att det är Dahlia som tillträder tjänsten som generalsekreterare för stiftelsen 1825. Att inrätta tjänsten är ett strategiskt betydelsefullt nästa steg i verksamhetens fortsatta utveckling. Detta eftersom tusentals unga vuxnas behov av kvalificerat samtalsstöd inte kan tillgodoses i Sverige idag. Därför är unga vuxnas psykiska hälsa en fråga som måste stå högt upp på samhällsagendan – allt för att rädda framtida generationer. Med Dahlias erfarenhet av att arbeta med svåra samhällsutmaningar, och hennes påtagliga engagemang, hoppas vi att också få fler aktörer, som tillsammans med oss, kan arbeta proaktivt i dessa frågor, säger Annika Sten Pärson, styrelseordförande stiftelsen 1825.

Dahlia Rezai tillträder tjänsten som generalsekreterare för stiftelsen 1825 i slutet av oktober månad.

Bakgrund:

Dahlia Rezai är uppväxt i Hageby, Norrköping och bor idag i Årsta med sina två barn. Hon är utbildad statsvetare vid Uppsala universitet och L’Universitut d’Études Sciences Politiques de Paris. Hon har suttit i Uppsalas kommunstyrelse (2010-2014) och varit politiskt sakkunnig hos arbetsmarknadsministern och socialministern 2014-2019. Hon har även arbetat för Uppdrag Psykisk Hälsa hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt varit pådrivande i det nationella arbetet för att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande i befolkningen. Därutöver har hon haft flera internationella förtroendeuppdrag och under flera år arbetat med internationellt utvecklingsarbete.

För frågor vänligen kontakta:

Annika Sten Pärson, styrelseordförande stiftelsen 1825, mobil 073 439 06 40

Dahlia Rezai, tillträdande generalsekreterare, mobil 072 500 54 99

 

Pressmedelandet kan laddas ner här samt pressbild på Dahlia Rezai här.