Pressmeddelande

2021-05-05 08:00 CET

DELA

”Jag har fått diagnosen generaliserat ångestsyndrom på min vårdcentral. Jag behöver också bearbeta min barndom. Vårdcentralen har erbjudit mig antidepressiva, KBT online (som inte funkade) samt fyra stödsamtal. De har inte velat remittera mig till psykiatrin, men jag måste få träffa någon.”

Det offentliga räcker inte till

Två tredjedelar av de unga vuxna som kommer till 1825 – Terapicenter för unga vuxna har redan haft en stöd- eller behandlingskontakt någon annanstans. Många vittnar om tidigare kontakter inom det offentliga där de inte har blivit hjälpta; på grund av bristande bemötande, tidsbrist eller en behandlingsmetod som inte har fungerat för dem. Andra har positiva erfarenheter från barnpsykiatrin, men har tvingats sluta på 18-årsdagen och har inte fått hjälp inom vuxenpsykiatrin.

Under 2020 genomförde 1825 – Terapicenter för unga vuxna 5200 terapitimmar och mötte runt 150 unga i veckan. En tredjedel av de som kommer till verksamheten har blivit hänvisade av det offentliga, varav 20 procent från regionen. Det offentliga känner till 1825 – Terapicenter för unga vuxna och använder sig genom hänvisning av mottagningens kapacitet. Verksamheten har inget avtal med någon region, utan finansieras idag helt av privata donationer. 1825 drivs av stiftelsen Young Solidarity Foundation.

Pandemins effekter på unga vuxna

Upprepade rapporter har slagit larm om att pandemin försämrat ungas psykiska hälsa och konsekvenserna detta kan ge en hel generation. 1825 – Terapicenter för unga vuxna vill bidra till både sin egen och samhällets förståelse för hur unga vuxna mår under pandemin. Detta har framkommit i samtal under året:

  • Isolering har lett till ensamhet, tappad lust, motivation och förmåga att klara ex. skolarbete. Många har skuld, skam och otillräcklighetskänslor kring detta.
  • Svårigheterna att få jobb leder till dålig självkänsla och minskar möjligheten att flytta hemifrån. Att inte kunna flytta eller ens lämna hemmet innebär stora utmaningar för de med destruktiva hemförhållanden.
  • Restriktioner och inställda planer ger en känsla av förlust. Många beskriver en upplevelse av att livet blivit satt på paus och har svårt att föreställa sig hur livet ska bli sen.

– I vår verksamhet har det varit särskilt viktigt att kunna fortsätta träffa våra patienter, då vi ofta har varit deras enda trygga kontakt under restriktionerna. Vi har genomfört fler digitala samtal än någonsin tidigare, men det vi tar med oss särskilt från 2020 är hur viktigt det fysiska mötet fortfarande är, säger Lovisa Kim, verksamhetschef vid 1825 – Terapicenter för unga vuxna.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Lovisa Kim

Verksamhetschef
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-425 65 52
lovisa.kim@1825.nu

Lisen Bergquist

Kommunikationsansvarig
1825 – Terapicenter för unga vuxna

070-094 53 61
lisen.bergquist@1825.nu