DELA

”Psykiatrin sa att jag behöver terapi, men att jag inte kunde få det hos dem”

1825 driver ett samtals- och terapicenter, helt utan medel från offentlig sektor. I 1825:s årsrapport för 2021 framkommer att en tredjedel av de som kommer till mottagningen är hänvisade av det offentliga, t.ex. vård, ungdomsmottagning eller skola. 1825 möter även unga vuxna som blivit hänvisade av sin pågående kontakt inom vuxenpsykiatrin. De ser behovet av samtalsstöd och terapi, men är medvetna om att systemet de arbetar inom fallerar.

Den offentligt finansierade vården hänvisar till små, icke-vinstdrivande organisationer med verksamheter som bärs av ideellt engagerade. Civilsamhället täcker upp där det offentliga brister. 1825 har idag över 40 volontärterapeuter som ger av sin tid för att fler unga vuxna ska få möjlighet att gå i samtal och/eller terapi. Trycket på verksamheten är konstant högt och det finns ingen möjlighet att idag ta emot alla de som hör av sig.

70 procent av de unga vuxna som får samtalsstöd vid 1825 har tidigare gått i terapi någon annanstans. De söker sig till 1825 för att de inte blivit hjälpta i tillräcklig utsträckning och erbjuds vid samtal- och terapicentret stöd på unga vuxnas villkor. Det innebär bland annat att samtalsstöd ges till en låg kostnad, att samtalsmetod och terapiinriktning varierar beroende på vad den unga vuxna behöver och att bemötande står i centrum.

– När majoriteten av de unga vuxna vi möter känner att de inte blivit hjälpta i andra verksamheter så vittnar det om ett systemfel. Stöd och behandling till unga vuxna måste i större utsträckning utgå från deras egna behov och livsvillkor, säger Henrik Westin, tf verksamhetschef vid 1825.

Hela årsrapporten finns att läsa här.

”Jag är så tacksam att 1825 finns för oss som inte har någon annanstans att vända oss”

1825 – Terapicenter för unga vuxnas vision är ett samhälle där alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.

För mer information kontakta:

Dahlia Rezai

Generalsekreterare
1825 – Terapicenter för unga vuxna

072 500 54 99

dahlia.rezai@1825.nu