DELA

Välkomna till webbinariet ”Hur är läget?” – att stötta unga som känner sig nere den 3:e maj kl. 16.00-17.00 på Zoom.

Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom att fylla i följande formulär. Här finns länken till Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/81674398674

 

1825- Terapicenter för unga vuxna, Mind och Studieförbundet Bilda bjuder in till ett webbinarium för dig som möter unga som mår dåligt. När en ung person väljer att anförtro sig till dig som vuxen kan det ibland räcka med att lyssna. Ibland kan fler verktyg behövas och många gånger är samtalet avgörande för ytterligare stöd.  

Inger Ekbom, socionom och leg. psykoterapeut på 1825 och Selene Cortes, sociolog och ansvarig för ungas psykiska hälsa på Mind kommer i ett samtal dela med sig av organisationernas metoder och lärdomar för att möta unga som mår dåligt. Fokus ligger på ungas tillgång till psykoedukation, vilka verktyg du som vuxen kan använda dig av i svåra samtal och för att stötta unga att bättre förstå och hantera sina känslor. 1825 har utvecklat en särskild metod för samtalsgrupper med unga och Mind och Bilda har gemensamt arbetat med psykoedukation riktad till unga genom sitt initiativ Vara Nere. I detta har organisationerna mötts och delat erfarenheter och material, som vi nu vill ska nå ännu fler. 

Med i panelsamtalet är Arild Werling, leg. psykolog och elevhälsochef på Dibber Sverige AB. Dibber har, som ett led i att svara upp mot ungas önskan om fler vuxna att prata med, valt att utbilda all sin personal genom Vara Neres ledarutbildning.  

Flera undersökningar visar tydligt att unga önskar fler samtal med vuxna i sin närhet. Därför är det viktigt att alla vuxna i ungas närhet bidrar till det. Skolan blir extra viktig då den är ett centralt område när det gäller ungas psykiska hälsa. Det är här de spenderar mest tid och skolan har kraften att vara en stark skyddsfaktor och främja psykisk hälsa på lång sikt. Även andra arenor, såsom där fritidsaktiviteter sker är av stor betydelse.  

Vi ser tydligt att många vuxna upplever dessa samtal som svåra och att fokus lätt flyttas till att hitta lösningar istället för att bara vara och lyssna. Webbinariet lyfter fram olika sätt att stärka vuxna att våga ta fler samtal på ett tryggare sätt. 

Välkomna den 3 maj kl. 16.00-17.00 på Zoom. Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom att fylla i följande formulär.

 

Om 1825- Terapicenter för unga vuxna 

Stiftelsen 1825 arbetar för att unga mellan 18 – 25 år som upplever psykisk ohälsa ska få terapi och kvalificerat samtalsstöd på ungas villkor. Förutom det kliniska arbetet där vi möter 100 unga vuxna i veckan i våra terapirum, arbetar vi även med påverkansarbete och kunskapsutveckling. Webbinariet genomförs som en del av det projekt 1825 driver för att öka tillgängligheten för samtalsgrupper för gymnasieelever – Viktiga samtal i grupp. Projektet delfinansieras av H.M. Drottning Silvias stiftelse Care about the Children. 

www.1825.nu  

Om Mind 

Mind är en ideell organisation vars uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Vi tar varje år emot över 100 000 samtal i våra stödlinjer. Vi arbetar för ett jämlikt samhälle där alla förutsättningar att leva ett gott liv, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi ger människor kraft att leva!
www.mind.se 

Om Bilda 

Studieförbundet Bilda skapar kurser, studiecirklar och kulturprogram tillsammans med sina medlemsorganisationer. Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor.
www.bilda.nu 

Om Vara nere ledarutbildning 

Vara nere är ett initiativ av Mind och studieförbundet Bilda som syftar till att rusta unga för livet. Vi vill höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan att stötta sina kompisar. Vi har därför tagit fram baskunskaper förpackade på olika sätt: en digital kampanj, en utbildning för ungdomsledare, en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. Allt är kostnadsfritt och tillgängligt för vem som helst att använda.
www.varanere.se/initiativet